Lutherane beklemtoon missionale kerkwees

Die Lutherse Wêreldgemeenskap het tydens ’n vergadering in Windhoek opnuut die rol beklemtoon van Lutherse kerke se deelname aan God se sending in hierdie wêreld.

Dié besluite is tekenend van die wêreldwye groter beklemtoning van missionale kerkwees in verskillende kerklike tadisies.

Die Lutherane sê in hulle besluit hulle verstaan hulle deelname aan God se sending as ’n omvattende beweging. Dit sluit in verkondiging, barmhartigheid (waaronder ontwikkeling tel) en voorspraak.

By hulle vergadering het die Lutherane ook gepraat oor die volksmoord op Herero’s en Namas onder Duitse bewind vroeg die vorige eeu. Dit veroorsaak steeds pyn vir Namibiërs en Duitsers, sê die Lutherse Wêreldgemeenskap.

Sulke pyn gaan nie net weg nie. Dis net as die pynlike verhale vertel word en geregtigheid geskied dat versoening kan kom. Daarvoor is daar nie ’n resep nie, maar die Namibiërs en Duitsers moet saam ’n weg vorentoe vind.

Die Lutherane sê hulle is dankbaar vir kerke se rol in die proses en van hulle kant af sal hulle dit ook steun. As ’n gemeenskap met ’n passie vir geregtigheid, vrede en versoening, behoort die proses tussen Namibiërs en Duitsers tot die hart van hulle roeping.

Verder het die vergadering kerke aangemoedig om erns te maak met geslags­opvoeding as deel van die stryd teen verskillende vorme van geslagsgeweld.

Kerke is ook aangemoedig om opnuut oor die betekenis van die Sondag te dink. Sondag bied die moontlikheid om ’n mens te verfris en om balans te behou in ’n wêreld wat al veeleisender word.