Ekumene

“Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk …”

Hierdie artikel uit die Apostoliese Geloofsbelydenis is deel van die NG Kerk se identiteit. En dit is waarom eku­mene so belangrik is: omdat die ekumene ons help om ons geloofsfamilie reg oor die wêreld beter te leer ken.

Luister ’n mens na diegene wat die afgelope byeenkoms van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Ker­ke in Leipzig bygewoon het, hoor ’n mens dikwels by hulle ’n opgewondenheid, ’n soort vreugde oor wat hulle be­leef het.

Sulke ervarings het gewoonlik te doen daarmee dat ’n mens blootgestel word aan die wydheid van God se genade. Van oor die wêreld, uit uiteenlopende kulture, tale en kleure kom daar mense wat saam met jou glo: Jesus is die Here!

Dit relativeer skielik ’n klomp dinge in jou eie konteks. Jy besef ons manier van doen is nie die alfa en die omega nie. Die Alfa en die Omega is baie groter as dit. Dit laat jou klein voel. Dit maak jou nederig.

Die blootstelling aan ander gelowiges se dink en doen laat jou ook ’n ryker mens. Dit gee jou ’n wyer uitsig op die evangelie en op God. Dit help om te hoor dat ander gelowiges ook worstel met vrae oor die geloof en die wêreld, om te hoor watter kwessies dit is waarmee hul­le worstel en hoe hulle daaroor dink. Dit bring per­spektief.

Uiteindelik help dit ’n mens om te verstaan dat elke kerkverband, elke tradisie en elke teologiese stroom – ook jou eie – sy sterk punte en sy swak punte het. Daar is telkens dinge waaroor ons by hulle kan leer en dinge waaroor hulle by ons kan leer.

So help ons mekaar om nader aan God te kom en nader aan mekaar te kom, om saam uiteindelik so te lewe dat God se koninkryk in hierdie wêreld kom.