Jesus het hulle verstaan van God verander

Die Britse Nuwe-Testamentikus Charlie Moule het in sy nadenke oor die verstaan van Jesus deur die Vroeë Kerk telkens verwys na die ingrypende teologiese refleksie wat sy lewe, dood en opstanding daarin ontlok het. Die gebeure rondom Jesus het die eerste navolgelinge van Jesus se verstaan van die ganse wêreld en God ingrypend verander.

Moule vergelyk die effek daarvan op hulle denke soos wat sou gebeur met inwoners van ’n plat, twee-dimensionele wêreld, as hulle eendag ’n bal, ’n drie-dimensionele voorwerp, sou sien. Hulle sou al die woorde en metafore waaroor oor hulle beskik moes gebruik, en aanpas, om sin daarvan te maak.

Die impak van Jesus was soortgelyk op die denke van die eerste Christene. Só gebruik hulle ’n hele reeks titels om na Jesus te verwys. Hy was vir hulle tegelyk die Seun van Dawid, God en die Mens. Hy was Here, leermeester, profeet en Messias.

Al was die titels alreeds deur gelowiges in die verlede gebruik om na ander persone te verwys as Jesus, is hulle nooit vantevore almal op een spesifieke persoon van toepassing gemaak nie. Jesus is egter soos ’n magneet wat beskrywings, Bybelse motiewe en titels na Homself aantrek.

So kombineer die Evangelieskrywers die motief van die Lydende kneg wat as onskuldige ly (Jes 53) met die verwysing na die een soos die Seun van die Mens wat deur God geregverdig is wat in glorie kom (Dan 7:13-14). Deur die kreatiewe kombinasie van motiewe kon die kerk getuig oor Jesus as die een wat as onskuldige gely het maar deur God geregverdig is.

Die Vroeë Kerk het egter nie net hul geloofstradisie ontgin nie. Hulle het ook verder in denke oor Jesus gegaan. Só is Jesus vir hulle nie net die onskuldige wat deur sy Vader regverdig verklaar is en nou as Regter oor sy vyande sou oordeel nie. Hy is ook die Verlosser van diegene wat Hom verraai het (Rom 5)!

Sy dood was ter wille van almal, selfs sy vyande, en nie net sy getroue volgelinge nie. Die worsteling van die Vroeë Kerk om te kon verwoord wie Jesus was, en wat sy lewe en dood vir ons verstaan van God en onsself inhou, moet ons laat aarsel om nie te gou en maklik oor Jesus te praat nie. Of om sy heilswerk net vir onsself te wil toeëien.

Prof Marius Nel doseer Nuwe Testament aan die Universiteit Stellenbosch.