Gelowig en Groen

Prof Johan Heyns het by geleentheid die evangelie met ’n geslypte diamant vergelyk, waarvan elke vlak die Son se lig weerkaats – en dit bestempel as die kerk se roeping.

’n Kragtige en omvattende dimensie van die evangelie is eko-geregtigheid wat weerkaats word in menswaardigheid en omgewingsintegriteit daar waar diere gemartel, in­gehok, ekosisteme vernietig word, of waar magtelose mense ly onder die gevolge van magtiges se vernietiging en besoedeling van die omgewing.

’n Kind gebore in ’n welvarende stad soos New York, ver­bruik, besoedel en vermors meer as 50 keer soveel as kinders in ’n ontwikkelende gemeenskap, maar ironies is dit die arm kind wat meer waarskynlik gaan sterf aan eko-verwante siektes weens lug-, grond- en waterbesoede­ling.

Die roeping van die geloofsgemeenskap as weerkaat­ser van die evangelie van eko-geregtigheid is in ons tyd om te pleit vir die weerloses, en terselfdertyd self ’n voorbeeld te wees van verantwoordelike omgang met die om­ge­wing.