Ek moes leer om my gesondheid dop te hou

HEALTH IS WEALTH: CONFRONTING UNCOMFORTABLE TRUTHS
Deur Jonathan Moch
Uitgegewer: Jonathan Moch, 2014
Willem Wiid


Ek het onlangs ’n groot les in die bediening geleer. Dit was om my gesondheid dop te hou. Nadat ek so vyf jaar gelede op die grens van uitbranding gedraai het, was ek verplig om tot stilstand te kom. Ek land toe by ’n skitterende (on)ortodokse Joodse psigia­ter, Jonathan Moch, en hierdie man het vir my oneindig baie beteken. Met een van ons geselsies beveel hy toe vir my hierdie boek (elektronies beskikbaar) aan, waarna ek male sonder tal terugverwys wanneer ek voel dat my angsvlakke weer hoog begin raak.

Wat ek vreeslik van die boek geniet is sy praktiese inslag – dis amper soos ’n naslaanwerk wat ek voortdurend kan raadpleeg om die nodige regstellings te maak wanneer ek voel dinge begin skeeftrek in my lewe.

As psigiater en ortodokse Jood het Jonathan Moch ’n gebalanseerde emosionele en geestelike uitkyk op die lewe en kry ’n mens gesonde lewensvaardighede by hom. En dít is juis wat ’n mens nodig het wanneer jy in die bediening staan en agterkom dat jy die eise van die bediening en jou eie kapasiteite nie altyd so netjies ba­lanseer nie.

Dan wys Moch vir my dat my hele sisteem (fisies, emo­sioneel en geestelik) ’n fyn ratwerk is wat goed ver­sorg moet word en dikwels net gesonde gewoontes van ’n mens verg – goed wat net so maklik vergeet word. ’n Voorbeeld is om weer ’n slag na goed soos jou eet-, drink-, rus- en slaappatrone te kyk. Basiese goed soos om net eenvoudig meer te beweeg.

Die tien universele konsepte waarna hy kyk is:

1) Tyd – leierskap en bestuur gebaseer op waardes.

2) Gesindheid – spilpunte en die keuse van respons.

3) Verhoudings – in alle rigtings.

4) Detoksifikasie – chemiese stowwe, toksiese emosies en gedagtes.

5) Rus, slaap, vakansies en Sabbatsgewoontes.

6) Voeding brand vette op – eet kos, nie te veel nie, veral plante.

7) Oefening is beweging.

8) Meditasie – gefokusde aandag en bewustheid (mind­fulness).

9) Geld – inkomste, uitgawes, bates en verpligtinge.

10) ’n Persoonlike projek – doen dit waarin jy goed is, wat die wêreld nodig het en waarvoor die wêreld sal betaal.

Ek dink die boek is uiters nuttig vir ons tipe bedryf wat soveel eise aan ons sisteme stel.

Dr Willem Wiid is predikant van die NG gemeente Fort Beaufort.