Kerkbode mag nie

Dr Chris van Wyk van Somerstrand skryf:

Die berig van prof Helena van Coller (“Kerk en Hof”) mag nie geplaas word in Kerkbode nie. Die modera­tuur was duidelik daaroor dat die sub judice-reël geld in dié saak. Net die moderatuur mag hulle mening oor die saak uitspreek. Kerkbode moet dit dus respekteer en hierdie bydrae verwyder.

Volgens my inligting werk die sub judice-reël as volg. Sodra ’n hofsaak aangekondig is, word daar verwag dat die saak voor die hof besleg sal word. Enige kom­mentaar op die swak en sterk punte van ’n saak is be­vooroordelend en ontoelaatbaar. Almal word deur ­hierdie reëls beheer. Uiteraard kan oor die feite van só ’n saak berig word, maar nie oor die meriete van die feite na watter kant toe ook al nie. Kerkbode oor­tree dus hiermee die algemene reël sowel as dié wat die mode­ratuur neergelê het.

Die plasing van hierdie berig is dus heeltemal onaanvaarbaar komende van ’n amptelike spreekbuis van die kerk.

Kerkbode verstaan die sub-judice-reël anders. Verskillende regslui met wie Kerkbode oorleg gepleeg het, was verbaas oor die siening dat die plasing van prof Van Coller se skrywe op Kerkbode se webwerf en facebookblad (4 Julie) die sub judice-reël sou oortree. – Redakteur