Afrikaans, Sotho en Chinees – almal is saam kerk by Hugenoot

Vier dominees stap by ’n leraarsvergadering in: twee Afrikaanssprekend, een van Sotho- en een van Japanse afkoms. By NG gemeente Huge­noot in Bloemfontein is dit doodnormale roetine.

“Hierdie gemeente met ’n 1 000 lidmate hou in Afri­kaans, Sotho en Mandaryns kerk!” vertel ds Nico Mostert. “Ek, Anneri du Toit, Daniël Molefi en Yoshi Onishi (medeleraars) moet omtrent bontstaan Sondae. Ons het dan vyf dienste hier – drie in Afrikaans en een in elke ander taal.”

Ds Yoshi Onishi, wat van Japan af gekom het om in Bloemfontein verder in die teologie te studeer, hou kerk in Mandaryns vir die Chinese gemeenskap.

Demografiese verskuiwings het ’n groot impak op Hugenoot gehad. Wat eens ’n welvarende, hoofsaaklik Afrikaanse gemeenskap was, het geleidelik ’n al meer multi-kulturele en arm omgewing geword.

Die vraag wat die gemeente moes vra, was of hulle in dié gemeenskap gaan aanbly of nie. Hieroor sê Nico: “Hugenoot sal nooit skuif nie. Die Here het die gemeente in hierdie omgewing geplaas om kerk te wees en dis wat ons doen.”

“Die jaar 2014 was ’n groot finansiële uitdaging vir die gemeente en Handelinge 2 was ons behoud,” vertel Anneri. “Vir ’n jaar lank het elke vergadering met hierdie hoofstuk begin en hieruit het ’n credo ontstaan wat die gemeente se identiteit saamvat. Dit sê basies dat ons alle mense in die kerk aanvaar. By Hugenoot is nie­mand xenofobies, rassisties of homofobies nie.”

Volgens Nico verstaan die gemeente die konsep van eenheid. “Van al die probleme wat jy binne ’n gemeen­te kry, is saamwerk en aanvaarding genadiglik nie een van ons s’n nie,” vertel hy.

Dit beteken nié dat hulle vir almal cater nie, voeg Anneri baie vinnig by. “Daar is ’n baie fyn lyn wanneer jy inklusief is en ons is aanhoudend besig om die gemeente te herevalueer.”

Een ding waaraan die kerkraad nie glo nie, is kin­der­dienste. “Ons glo gesinne moet saam kerk toe kom,” sê Nico. “Ons hou dus twee tipes Afrikaanse ­dienste: die gesinsdiens is informeel, met ’n lekker band wat speel. Die formele diens word weer deur klas­sieke musiek begelei. Hugenoot bevorder dus ook diversiteit in die verskillende maniere van aanbidding.”

Willem Ellis, voorsitter van die kerkraad, vermoed die gemeente se behoud oor die jare is die feit dat hulle (die gemeente) die ewige veranderinge kon hanteer. “Ons beplan nie te lank vooruit nie en het nog nooit van ’n probleem weggeskram nie,” vertel hy. “Sodra daar ’n ding gebeur, hanteer ons dit en beweeg aan. Daar is eenvoudig nie tyd om vir weke oor dieselfde goed te praat nie. Geen vergadering hier duur langer as ’n uur nie.”

Hugenoot, met armoede op hulle voorstoep, sien hulleself ook as ’n plek van heling. “Party van ons lidmate is karwagte en ons weet nie eens wie van ons Chinese lidmate wettige immigrante is nie!” skerts Nico. “Ons is nie hier om mense te probeer uitvang nie. Die gemeente self is te dinamies om oor sulke ad­mi­nistrasie te bekommer.”

Danksy die energie het die kerkraad nog nooit no­dig gehad om ’n formele gemeenskapsprojek uit te dink nie. “Die diens na buite gebeur eenvoudig vanself, dis in ons DNS,” sê Anneri. “Gemeentelede kom met allerhande idees vorendag en die kerkraad moet dit net oorsien. As ons kan, voorsien ons graag die no­dige fondse, anders maak die gemeentelede self ’n plan!”

Die kleuterskool in Heidedal, Bloemfontein se tra­disioneel bruin woonbuurt, is ’n goeie voorbeeld, vertel sy: “Vrouelidmate het die inisiatief na die tafel gebring en vinnig-vinnig was Afrikaans, Engels, Sotho en Chinees aan boord! Vandag staan daar ’n kleuterskool en die Chinese gee steeds 10 kg sakke mieliemeel wanneer nodig.”

Wat finansies betref, leef Hugenoot dag na dag uit God se hand. Die leraars is dit eens: “Ons het nie baie nie, maar daar is nooit ’n tekort nie.”