Amptelike nuus, 11 Augustus 2017

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEPE NA NG KERK-­GEMEENTES

BEROEP – Ds Stefan Malan van Drie Riviere, Veree­ni­ging na Empangeni.

AANVAAR: Ds MC Engelbrecht van Villiersdorp na Die Gemeenskapkerk/The Community Church, Sun­ning­dale; ds Jacques Myburgh na Noordoos-Pretoria.

WES-KAAPLAND

BEVESTIGING

Ds Francois Jacobus Herselman word op 13 Augustus 2017 in die NG gem Parow-Panorama bevestig deur sy suster, ds Rene Potgieter van Gamkavallei. Ds Herselman het egter reeds op 1 Augustus 2017 met sy werk in die gemeente begin. (Mariana Botha, Skriba, 25.07.2017).

RINGSVERGADERING

Kennis geskied hiermee van ‘n vergadering van die Ring van Knysna op Maandag, 11 September 2017, te George-Denneoord gemeente. (GF Volschenk, 26.07.2017).

NOORD-KAAP

RINGSVERGADERING

Neem asb hiermee kennis van die 49ste gewone sitting van die Ring van Namakwaland wat op Sondag 20 Augustus en Maandag 21 Augustus 2017, by die Gariesgemeente op Garies plaasvind. (Ds Nadine Maletzki, Ringskriba, 02.08.2017).

KWAZULU-NATAL

RINGSVERGADERING

Kennis geskied hiermee van die 60ste vergadering van die Ring van Vryheid op Sondag 20 Augustus 2017 om 12:00 te Vryheid-Moedergemeente. (Ds JH Hattingh, Ringskriba, 02.08.2017).

GOUDLAND

RINGSVERGADERING

Die 79ste vergadering van die Ring van Lichtenburg vind plaas op Maandag 4 September 2017 om 8:30 by die NG Gemeente Coligny-Oos. (Ds Ben Botha, Ringskriba, 02.08.2017).

NOORDELIKE SINODE

BEVESTIGING

Ds Gert Els word op 13 Augustus 2017 as tent­ma­ker: met opdrag Imago Dei, in die NG gemeente Marikana bevestig. (Sandra, Saak, 31.07.2017).

RINGSVERGADERING

Die 30ste gewone vergadering van die Ring van Sesmylspruit vind op 21 tot 22 Augustus 2017 (vanaf 18:30) by die NG gem Rooihuiskraal plaas. (Dr DB de Vos, Ringskriba, 24.07.2017).

BEVESTIGING

Ds Jacques Myburgh word op 6 Augustus 2017 in die NG gem Noordoos-Pretoria bevestig. (Piet Theron, 25.07.2017).

OOSTELIKE SINODE

RINGSVERGADERING

Die 55ste gewone vergadering van die Ring van Barberton vind DV plaas op 30 tot 31 Julie 2017 te Makarios (Komatipoort). (Johannes van der Merwe, Ringskriba, 21.07.2017).