Nederduitse Gereformeerde Kerk

Vakature by die NG Kerk
Algemene Sinode
Posisie: Boekhouer
ALGEMENE SINODALE KANTOOR, HATFIELD, PRETORIA

Sluitingsdatum: 25 Augustus 2017

Minimum kwalifikasies (essensieel): Matriek.

Kwalifikasies (aanbeveel): Toepaslike Tersiêre kwalifikasie

(Bv Diploma in Boekhouding, Toepaslike Tersiêre kwalifikasie).

Minimum toepaslike ondervinding (jare):

• Ten minste 10 jaar toepaslike ervaring van boekhouding tot op proefbalansvlak.

• Ten minste vyf jaar ervaring in die NG Kerk-omgewing sal ’n sterk aanbeveling wees.

Verantwoordelikheid:

• Insleutel van transaksies op beide Pastel Partner en Sage ERP 300

• Rekonsiliasies

• Voorbereiding van boeke tot op proefbalansvlak

• Bystand met opstel van finansiële state

• Bystand met opstel van begroting

• Kontrolering van begroting

• Bystand tydens oudit

• Hantering van debiteure en krediteure

• Voorbereiding, opstel en verkryging van goedkeuring van betalings

• Byhou van bateregister

• Toepaslike finansiële administrasie

Rekenaargeletterdheid (essensieel):

• Pastel Partner en Sage ERP 300 of verwante rekeningkundige sagteware

• Kennis van MS Office

* MS Excel (Intermediêr)

* MS Word (Basies)

* MS PowerPoint (Basies)

* MS Outlook

• Internetgebruik en ’n werkbare kennis van die instandhouding van ’n databasis.

• Aanvaarbare tikspoed en vlak van korrektheid.

Taalvaardighede: Afrikaans en Engels (Lees, praat en skryf).

Vereiste vaardighede:

• Baie goeie syfervaardighede.

• Besondere akkuraatheid in uitvoering van pligte.

• Moet in staat wees om eie werk te beplan, organiseer en te implementeer.

• Gemaklik te kommunikeer binne spanverband, na buite en op senior- en professionele vlak.

• Goeie organisasievaardighede.

Ander posvereistes

• Verkieslik ervaring in die NG Kerkverband.

• Verkieslik lidmaat van die NG Kerk.

• Bestuurderslisensie.

Aansoeke

Volledige CV’s kan gestuur word aan: Sophia de Kock sophiadk@ngkerk.org.za

Navrae kan gerig word aan: Pieter van Rooyen pieter@clshr.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 25 Augustus 2017.