NG GEMEENTE SUIDKUS – AMANZIMTOTI

Leraar: Vastetermynpos – Een jaar
Sluitingsdatum: 22 September 2017.

Gemeenteprofiel:

Die missie van die gemeente is om “’n Hawe vir Hulp en Hoop” in ons gemeenskap te wees. Die gemeente bestaan uit 1 400 belydende en 320 dooplidmate asook ’n tehuis vir bejaardes wat binne die gemeentegrense val. Die gemeente word huidiglik deur twee leraars bedien en ons is tans in ’n oorgangsfase waar beide leraars binne die volgende twee jaar aftree.

Leraarsprofiel:

Die suksesvolle kandidaat sal fokus op alle fasette van die bediening soos omskryf word in Artikel 9 van die Kerkorde met spesiale aandag op jeugwerk en ouerbegeleiding.

Kandidate moet verkieslik nie ouer as 30 wees nie en ook oor ’n geldige rybewys (Kode 8) beskik.

Termyn:

Die pos is ’n vastetermynpos vir 1 jaar vanaf 1 Januarie 2018 tot en met 31 Desember 2018.

Vergoeding:

Die indiensnemingspakket is R24 000,00 per maand wat gestruktureer kan word volgens situasie en behoefte. Geen gratis behuising word voorsien nie.

13de tjek – betaling geskied slegs wanneer finansies gunstig en deur kerkraad goed­gekeur is.

Aansoeke:

Stuur asseblief u aansoek en CV met twee referente aan: Die Skriba, NG Kerk Suidkus, Posbus 583, Amanzimtoti 4125.

E-pos: info@ngsuidkus.co.za

Navrae: Peet van Zyl, Kerkraadvoorsitter by 083 305 0884 of

kerkkantoor: Marietjie du Preez by 031 903 6567 / 031 903 8248.

Sluitingsdatum: 22 September 2017.

’n Kortlys sal saamgestel word en daar sal van die kandidate op die kortlys verwag word om ’n onderhoud met die kerkraad te voer en ’n preekbeurt waar te neem.

Die kerkraad behou die reg voor om sonder opgaaf van redes nie ’n aanstelling/beroep uit enige van die aansoekers te doen nie.