NG KERK UPINGTON

Aansoeke word ingewag vir ’n voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 15 September 2017.

Die NG gemeente Upington vier in 2018 sy 125ste bestaansjaar en is bevoorreg om in ’n pragtige historiese gebou gehuisves te wees. Die gemeente bestaan uit 360 belydende en 116 dooplidmate.

GEMEENTEPROFIEL:
Die volgende is vir ons uiters belangrik:
• Ons gereformeerde belydenis, tradisie en spiritualiteit.
• Ons missionêre roeping.
• Ons wil ’n liefdesgemeenskap wees wat in die samelewing en breë gemeenskap, ’n verskil maak.
• Ons wil ’n inklusiewe gemeenskap wees wat almal wat die evangelie van Jesus Christus wil hoor, ongeag wie hulle is, met ope arms verwelkom en ontvang.
• Geloofsonderskeidende leierskap.
• Ons kinders en jongvolwassenes wil ons koester.
• Kerkeenheid lê swaar op ons hart.

LERAARSPROFIEL:
• ’n Persoon wat na aan die Here leef.
• ’n Persoon wat ons gemeentelede en almal in ons breë gemeenskap, sal lief hê.
• ’n Skrifgetroue prediker.
• ’n Persoon wat ons gereformeerde belydenis liefhet.
• ’n Persoon wat al ons gemeentewaardes met ons deel en ons sal help om te word wat ons graag wil wees maar nog nie is nie.
• Sewe jaar of meer ondervinding sal ’n aanbeveling wees.

VERGOEDINGSPAKKET:
Gratis inwoning in die pastorie en die traktement is onderhandelbaar met inagneming van die sinodale riglyne.

’n CV met twee referente moet per e-pos aan moedergemeenteupington@gmail.com gestuur word.

SLUITINGSDATUM: 15 September 2017.

Die kerkraad sal uit al die aansoeke ’n kortlys saamstel. Die kerkraad hou hom die reg voor om onder bepaalde omstandighede nie ’n aanstelling te maak nie.

NAVRAE kan gerig word aan: Ds Louwtjie Louw, sel: 084 211 0211.

Mnr Riaan Kotze, sel: 083 459 1380.