Gelowig en Groen

Prof Kobus van der Walt vra die retoriese vraag of jy op ’n vliegtuig sal klim wetende dat die meerderheid van die sisteme om dit in die lug te hou, foutief is. Jou lewens- en wêreldbeskouing bepaal die antwoord:

Optimisties? “Ek klim op; geskiedenis bewys dat die tegnologiese vindingrykheid van die mens die vliegtuig in die lug sal hou.” ’n Grenslose vertroue dus in die mens se vermoëns.

Fatalisties? “Ek klim wel op, maar twyfel of ons ooit die bestemming sal bereik.” ’n Moedelose aanvaarding van ons rampspoedige lot wat bepaal word deur natuur­kragte buite ons beheer.

Hoopvol? “Ek klim in, vertrouend dat die loods die vei­ligheid van die passasiers op die hart dra en goeie oordeel aan die dag sal lê. Ekself sal my volle samewerking gee.” ’n Realistiese en verantwoordelike betrokkenheid.

Meer as 60% van die aarde se lewensnoodsaaklike eko­sisteme is reeds verby die punt van herstel beskadig …