Gustav help mense om Johannes 10:10 te lewe

Dr Gustav Gous reis die wê­reld vol as motiveringspre­ker. Die sin van sy bestaan lê daarin om ander mense te help om sinvol te leef. Vir hom is dit nie net ’n werk nie. Dis ’n bediening. Dis die manier waarop hy sy roe­ping uitleef. NEELS JACKSON ver­tel meer.


Vandat hy in standerd ses tydens die Jeug-tot-Jeugaksie sy hart vir die Here gegee het, het Gustav Gous homself beleef as “a man with a message”. Daarom dat hy (soos sy pa, dr Andries Gous, en broers Henk en Ig) besluit het om in die teologie te studeer. Hy wou ook ’n dominee word.

Sy belewenis van die teologie was egter dat dit antwoorde gee, maar nie die vrae vra nie. Die vrae het hy in die sielkunde en filosofie gaan soek. Die teologie sou relevant word as hy vrae en antwoorde bymekaar kon uitbring, het hy gedink.

Dit was in die tyd voor positiewe sielkunde op die toneel verskyn het, vertel Gustav. Toe het sielkunde nog net daaroor gegaan om probleme op te los, om ’n mens van ’n minus tot by nul te bring, sê Gustav. Daar was nog niks om ’n mens van normaal tot optimaal te bring nie.

Die enigste terrein waar hy iets daarvan kon kry om mense van 0 tot 100 te neem, was as motiveringspre­ker. Dit het hy deeltyds begin doen.

Intussen het hy voortgegaan met sy doktorsgraad in teologie oor die NG Kerk se verhouding met die Wê­reld­raad van Kerke. Hy het ook as assistent vir prof David Bosch gewerk en later self dosent geword.

Gous vertel van ’n prentjie in Bosch se kantoor wat die evangelie in ses woorde opgesom het: “Van Bo, na binne, na buite.” Dit beskryf die vloei van God se liefde na sy mense toe en deur sy mense na die wêreld toe. Vandag word dit “missionale kerkwees” genoem.

Die eerste groot probleem was dat die kerk so na binne gekeer was dat daar min was van die deurvloei van God se genade na die wêreld toe. Die tweede was dat die kerk gewerk het met ’n model dat mense kerk toe moet kom, pleks daarvan dat die kerk na mense toe gaan.

Teen dié agtergrond het Gustav ’n akademiese artikel geskryf oor “Die kerk by die werk”. Iemand by Sasol het dit raakgesien en hom genooi om twee dae per week as interne berader by Sasol te kom werk.

Daar het hy met almal gewerk, van die uitvoerende hoof tot by die fabriekswerkers. Hy moes na hulle pro­bleme luister en hulle help om die lewe te navigeer. “Ek het gevoel ek doen wat Jesus doen. Ek help mense met hulle probleme,” sê Gustav.

Maar, het hy na ’n tyd besef, dit is ook maar weer om mense te help om van minus tot by nul te kom. Hy het begin wonder hoe kan hy mense help dat hulle nie by minus uitkom nie, dat hulle nie in die slaggate van die lewe vasval nie.

Om dit te doen, het hy gaan kyk na die verskillende soorte probleme waarmee hy mense moet help. Dit het gewissel van mense wat voel hulle is nie in die regte werk nie tot by substansafhanklikheid, van mense wat konflik in hulle verhoudings beleef het, tot by die mense in senior posisies wat gesukkel het om hulle werk en lewe te integreer.

Gustav het die verskillende probleme in breë kategorieë georden en begin om kursusse te ontwerp om mense te help om dié kwessies te hanteer. Deur die jare is meer kursusse ontwerp, dis geslyp en uiteindelik het dit uitgeloop op ’n kursus wat nou aangebied word onder die vaandel Get a Life in 40 days.

Johannes 10:10, waar Jesus sê dat Hy gekom het om lewe te bring, en dit in oorvloed, is ’n sleutelteks wat agter die kursus lê. Nog so ’n teks is Psalm 16:11: “U leer my hoe om te lewe.”

Gustav onderskei verskillende lewensareas soos gesondheid, gesinslewe, werk en finansies. Dan vra hy dat mense vir hulleself ’n punt gee om aan te dui hoe goed dit met hulle gaan in elkeen van dié areas. Dit help mense byvoorbeeld om te sien as hulle so opgaan in hulle werk dat hulle hulle gesinne verwaarloos – en dan kan hulle doelgerig beplan om so ’n wanbalans te herstel.

Een van die lewensareas is die geestelike en emosionele lewe. In korporatiewe situasies of in Moslemlande kan hy nie ’n Christelike preek afsteek nie, maar op dié manier kan hy tog die saadjie saai wat mense laat dink oor hulle geestelike lewe.

En omdat sy aanpak vir Moslems aanvaarbaar is, is die kursusmateriaal al, met Bybelversies en al, in Moslems se tale vertaal.

Kursusgangers word ook gekonfronteer met die vraag oor wat hulle nalatenskap gaan wees, sodat hulle aangemoedig word om nie net vir hulleself te leef nie, maar om iets vir mense terug te gee.

En nou het Gustav ook, in samewerking met vennote, begin met Loving thy Neighbour, ’n internetplatform wat mense wat vir ’n goeie saak wil gee, help om in kontak te kom met organisasies wat sulke skenkings nodig het.

Daaroor is hy baie opgewonde. Op nog ’n manier kan hy daardeur die boodskap van die evangelie uitleef wat hy soveel jare gelede in prof David Bosch se kantoor gesien het: “Van bo, na binne, na buite.”

Vir meer inligting gaan na www.gustavgous.co.za