‘Ons leer om in die sagte juk van Jesus te leef’

Nog ’n groep gemeentes van die Oostelike Si­no­de het hulle aangesluit by die groeiende golf in die NG Kerk wat hulle verbind tot missionale kerkwees. Dié gemeentes gaan in die volgende drie jaar saam met ds Gys van Schoor se Sentrum vir Ge­loofs­vorming op reis.

Dr Lourens Bosman, ondervoorsitter van die Oos­te­like Sinode se sinodale diensraad, het tydens ’n ge­leentheid by Lux Mundi-gemeente in Pretoria verdui­delik waarom dit nodig is.

Hy het verwys na navorsing waarvolgens die NG Kerk in vergeleke met ander kerke baie hoog meet as dit kom by aspekte van mense se innerlike geloof, soos Bybel lees, bid en die belewing van inspirasie daardeur.

Die NG Kerk meet egter laag as dit kom by sake soos of die gemeente ’n helder visie het en op die toekoms gerig is, en of die gemeente verwelkomend is, nuwelinge in sy eredienste het en of lidmate hulle geloof met ander mense deel.

Kerke wat só lyk groei nie, het Bosman gesê. Hy het gesê dit is deel van die wêreldwye tendens van privatisering van die geloof.

Wat nodig is, het hy verduidelik, is ’n skuif van ’n ver­skraalde teologie waarin daar net op die kruis en persoonlike verlossing gefokus word, na ’n teologie van die koninkryk van God. So ’n skuif neem niks weg van die kruis nie, maar is baie ruimer.

Van die materiaal wat gemeentes kan gebruik op hulle ge­loofs­reis.

Van Schoor het verduidelik dat ’n eng kruisteologie net van ’n mens vra om, by wyse van spreke, een maal sy of haar hart vir die Here te gee. Hierteenoor vra ’n ko­ninkryksteologie van mense om Jesus daagliks te volg as die Here van hulle lewe.

Hy het aan die hand van die groot opdrag in Matteus 28:18-20 gesê die probleem is dat vers 19 – die opdrag om dissipels te maak – agterweë gebly het.

Bosman het gesê om ’n gemeente hierin te lei, is nie iets wat in ’n paar maande gebeur nie. Dit verg lang­asem-leierskap.

Daar is gemeentes soos Elarduspark en Lux Mundi wat hierdie pad reeds ’n paar jaar gelede begin stap het. Vir ander gemeentes wat dit nou wil doen, is daar dus materiaal beskikbaar wat reeds beproef is.

Dit sluit in materiaal vir veldtogte van 40 dae waarby al die groepe in die gemeente betrek word. Ds Frikkie Coetzee van Lux Mundi het volledig verduidelik hoe hulle gemeente so ’n 40 dae-veldtog aanpak.

Een aspek daarvan is byvoorbeeld dat Lux Mundi hulle gemeente, van die kleuters tot die seniors, geleer het om Lectio Divina te doen. Dit is ’n manier van Bybellees waarin die klem geplaas word op stil word en luister na die teks. Die gedagte is dat ’n mens nie soseer met die Bybelteks werk nie, as dat jy toelaat dat die teks met jou werk.

Dit gaan nie oor informasie nie, maar oor formasie, het Coetzee gesê.

Die kinders het die Lectio Divina bo verwagting goed beleef, het Rayline Coetzee van die gemeente se kinderbediening gesê.

Bosman het gesê daar was volwasse lidmate met sterk linkerbreinfokus, soos ingenieurs, wat aanvanklik skepties was oor dié manier van Bybellees, maar toe hulle dit gesnap het, het hulle dit aanvaar en so gedoen.

Van Schoor het gesê die gemeentes moet dit wat hulle gaan doen, nie sien as ’n program nie. Dis nie ’n reeks antwoorde nie, maar ’n geloofsreis. Dis ’n uitno­diging aan mense om hulle oop te maak vir Jesus self.

“Ons leer om in die sagte juk van Jesus te leef,” het hy gesê.