Hanré aangestel by Tukkies

Dr Hanré Janse van Rensburg is vanaf 1 Augustus aangestel as dosent in Nu­we Testament by die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria.

Sy is aangestel in die vakature wat ontstaan het nadat prof Gert Steyn ’n pos in Duitsland aanvaar het. Met dié dat prof Kobus Kok ook vroeër weg is België toe, is sy nou die enigste do­sent van die NG Kerk aan die departement Nuwe Testament.

Prof Ernest van Eck van die Hervormde Kerk is die departementshoof en dr Zoro Dube, ’n jong teoloog uit Zimbabwe, is ook deel van die span.

Dr Kobus Myburgh, ’n verteenwoordiger van die NG Kerk op die kieskollege wat Janse van Rensburg aangestel het, sê hy was baie tevrede met hoe die proses verloop het. Daar was geen druk om byvoorbeeld ’n vrou aan te stel nie en daar is goed na die kerk se behoeftes geluister.

Janse van Rensburg se bewese akademiese rekord en haar goeie verhouding met die studente het bygedra daartoe dat sy die eenparige keuse was. Sy is aangewys as 2016 se dosent van die jaar, terwyl sy in ’n deeltydse pos by die Fakulteit Teologie was.

Sy het haar doktorsgraad oor Openbaring ge­doen.