Mense met gestremdheid voel dikwels uitgesluit

“My navorsing toon aan dat persone met gestremdheid dikwels uitgesluit voel van die gemeenskap van gelowiges.” Só vertel Erna Möller, maatskaplike werker verbonde aan RampUp, ’n organisasie wat gemeentes help om ge­stremde mense gasvry te bedien.

Erna het op 26 Julie ’n insiggewende gesprek met verteenwoordigers van gemeentes in Port Elizabeth ge­fa­siliteer. Laura Schrieff, permanent in ’n rolstoel en voltyds betrokke by werkskepping vir gestremde persone, het die gesprek bygewoon en aktief deelgeneem.

Waarom voel gestremdes uitgesluit? Geboue en fisiese fasiliteite maak dit soms baie moeilik om kerk toe te gaan en aan die erediens deel te neem. Ontoe­gank­like toilette is nog ’n rede.

Dink ook aan die aard van kerklike aktiwiteite. Een voorbeeld: Tensy die gemeente spesiaal moeite doen, kan ’n gestremde jongmens moeilik die jeugkamp bywoon.

Soms pas gemeentes se beste bedoelings van “sorg en uitreik” na die gestremdes nie by die behoeftes van dié persone nie. Dit kan neerbuigend wees en gestremdes laat voel hulle word nie gerespekteer vir wie hulle inherent is nie. Ontoepaslike bejammering veroorsaak dat die gestremde se talente en gawes nie raakgesien en gebruik word nie.

Daar is baie vooroordeel teen gestremde persone. Laura Schrieff het nie gebruik van haar bene nie. Sy is ’n gegradueerde, maar vertel hoe kelners in ’n restaurant feitlik altyd haar vriendinne sal vra wat sy – die een in die rolstoel – wil bestel. Asof sy nie ’n mening het nie, en outomaties verstandelik nie helder is nie.

Weens ontoeganklikheid van geboue word gestrem­des in elk geval nie dikwels in die samelewing gesien nie. Die gevolg is ’n groot mate van onbewustheid in kerke en in die res van die gemeenskap. Die aanname dat “ons nie gestremdes in ons kerk het nie”, kan nie waar wees nie, want 10-12% van die samelewing is ge­stremd.

Die lewens van persone met gestremdheid behels dikwels groot geestelike rykdom – diegene wat die tyd vat om fyn te luister en moeite doen om ten alle koste insluiting en deelname te bewerkstellig, sal dit ontdek en groot seën ervaar.

Die liggaam van Christus kan nie volledig wees as almal wat hom wil dien, nie ’n plek daarin vind nie. Persone met gestremdheid wil graag in die geloofsgemeenskap aanvaar word en ’n bydrae soos enige ander persoon lewer.

RampUp is ’n hulpmiddel vir kerke om aktief te werk aan die insluiting van gestremdes – wat ook impliseer werklike “behoort tot”.

– Op 27 Augustus, Sondag vir Persone met Gestremdheid, kan kerke iets prakties doen om bewustheid en aktiewe insluiting te bevorder. Wonderlike hulpmiddels hiervoor is by www.rampup.co.za te vind.