Gaan lees liewer Job

JA van den Heever van Stellenbosch skryf:

Die brief van Pieter Pelser (Kerkbode, 28 Julie 2017) is deurspek met foute en onwaarhede. Colin Patterson is nie die afgetrede hoof van die Britse Kultuurhistoriese Museum nie, hy is al in 1981 oorlede. Hy was ook nie die hoof van die Kultuurhistoriese Museum nie, trouens hy was glad nie verbonde aan die Kultuurhistoriese Museum in Bloomsbury nie. Hy was ’n paleontoloog in diens van die Natuurhistoriese Museum in Cromwell-weg, Suid-Kensington en ’n kenner van fossielvisse, sistematiek en outeur van die boek Evolution.

Omdat kreasioniste hom voortdurend verkeerd aangehaal het (persoonlike briefwisseling), het hy in die tweede uitgawe (1999) van sy boek, ewe hoflik, on­der­staande ingesluit:

“Because creationists lack scientific research to support such theories as a young earth … a world wide flood … or separate ancestry for humans and apes, their common tactic is to attack evolution by hunting out debate or dissent amongst evolutionary biologists … I learnt that one should think carefully about candour in argument (in publications, lectures, or correspondence) in case one was furnishing creationist cam­paigners with ammunition in the form of ‘quotable quotes’, often taken out of context”.

Pelser, ’n jarelange, verbete anti-evolusionis beweer dat hy al 66 jaar lank evolusie bestudeer. Tog is sy aller­antwoord teen evolusie om ’n evolusionis uit die se­wen­tigerjare van die vorige eeu verkeerd aan te haal. Omdat daar na al die jare nog nie ’n enkele eweknie-geëvalueerde wetenskaplike artikel uit sy pen verskyn nie, moet hy hom miskien liewer na die Skrif wend.

In aansluiting by die fundamentaliste se voorliefde om Bybelversies in isolasie aan te haal, wil ek voorstel dat hy hom deur die getroue Job laat lei: “Maar vra tog vir die diere, dat hulle jou leer; en die voëls van die hemel, dat hulle jou te kenne gee; of spreek die aarde aan, dat dit jou leer, en laat die visse van die see jou vertel.”