Amptelike nuus, 8 September 2017

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEPE NA NG KERK-­GEMEENTES

BEROEP – Prop Leon Durie na Bellville-Oos as tentmaker; ds Pieter Nel van Warden na Port Elizabeth-Hoogland.

AANVAAR – Ds Piet Fourie van Bethlehem-Panorama na Sasolburg-Tuinedal.

WES-KAAPLAND

RINGSITTING

Neem asb hiermee kennis van die 40ste gewo­ne sitting van die Ring van Swartland wat op 3 Sep­tember 2017 by die NG gem Swartland-Noord plaasgevind het. (Ds Friedrich Claassen, RS, 23.08.2017).

Die 91ste gewone vergadering van die Ring van Clanwilliam word gehou op 10 en 11 September 2017 by die VCSV-Kampterrein te Strandfontein. (Daniel van Zyl, RS, 29.08.2017).

OOS-KAAPLAND

BEVESTIGING

Ds Veneto Keyter, voorheen leraar in Kraggakamma, is op 20 Augustus as tentmaker bevestig in die NG gem Sondagsriviermond.  Die bevesti­ging is waargeneem deur ds DW Mouton. (Danie Nel, RS, 22.08.2017).

NOORD-KAAPLAND

RINGSITTING

Neem asb hiermee kennis van die 80ste gewone ringsitting van die Ring van Griekwastad wat op Sondag, 3 September 2017, en Maandag, 4 September 2017, by die NG gem Delportshoop te Delportshoop plaasgevind het. (Janetta du Preez, RS, 21.08.2017).

VRYSTAAT

BEVESTIGING

Dr Dawie Botes het die beroep na Welkom-Wes aanvaar. Sy bevestiging is Saterdagaand, 7 Oktober 2017 om 18:30 en sy intreepreek vind op Sondag­oggend, 8 Oktober 2017 om 09:00 plaas. (Dries Cronjé, Skriba, 28.08.2017).

HOËVELD

BEVESTIGING

Ds Corrie Greeff is op 6 Augustus 2017 bevestig as nuwe leraar by die NG gem Mooifontein. (Erika Burger, Skriba, 21.08.2017).

REGSTELLING

Bevestiging van ds Johann Barnard (nie Burger soos voorheen geplaas) het plaasgevind op Son­dag 6 Aug 2017 om 09:00 te NG Kerk Presidents­oord, Springs. Die bevestiging is waargeneem deur die moderator, dr Hugo van der Linde. (Letitia Minnie, Saakgelastigde, 07.08.2017).