Omgekeerde waardes

Villieria se gee-basaar is ’n voorbeeld van die omgekeer­de waardes wat in die koninkryk van God geld.

In die wêreld, in die verbruikerskultuur, wil almal net kry. In die koninkryk van God werk dit anders. Jesus het gesê: “Om te gee maak ’n mens gelukkiger as om te ont­vang” (Hand 20:35).

Dit is maar een van die maniere waarop die koninkryk van God anders is. As die dissipels wonder wie van hulle die belangrikste in die koninkryk gaan wees, verduidelik Jesus vir hulle dat dit by die nasies so gaan dat die magtiges oor ander heers. Maar by hulle, sê Jesus, moet dit anders wees. Hulle moet mekaar dien.

Daarom dat Jesus later sy dissipels se voete was en sê dit is die voorbeeld wat ander moet volg.

Jesus leer hulle dat hulle nie belangrik moet wees nie, maar onbelangrik. Daarom laat hy ’n kindjie (een van die onbelangrikstes in die destydse samelewing) tussen hul­le staan en Hy sê dít is hoe hulle moet wees.

In die koninkryk van God leer ’n mens dat dit nie oor jouself gaan nie, maar oor ander. Jesus leer sy volgelinge om geweld met geweldloosheid te beantwoord.

In ’n samelewing waar dit om eie eer gegaan het, gaan dit vir Jesus oor barmhartigheid, oor deernis met die min­stes.

In die koninkryk van God gaan dit nooit oor selfgelding nie, maar altyd oor selfprysgawe. Dit gaan nie daaroor om jou lewe te wen nie, maar om dit vir God en sy koninkryk te verloor.

In God se koninkryk moet jy nie sterk en selfstandig wees nie, maar swak en afhanklik.

Die verrassende is die vreugde wat ’n mens deur hierdie omgekeerde waardes ontdek. Dit klink dalk na verlies, maar dis suiwer wins. Dit is deur hierdie waardes dat Jesus lewe bring – en dít in oorvloed.