Gelowig en groen

Om ’n kleiner voetspoor op die brose aarde te trap, is dit volgens Miller belangrik om te vra: “Hoeveel is genoeg?” Twee faktore kompliseer die antwoord:

Eerstens: Die lyn tussen wat ek nodig het en wat ek graag wil hê, vervaag as gevolg van die snelle tegnologiese ontwikkeling en gepaardgaande effek op die menslike psige. TV, selfone en rekenaars was twee dekades gelede luukshede, maar is nou noodsaaklikhede. Steeds meer men­se maak aanspraak op ’n groter verskeidenheid ver­brui­kersgoedere waarvan die vervaardiging nadelig im­pakteer op die ekosisteme.

Tweedens toon Miller aan dat die begeerte van die mens na materiële besittings, aangevuur deur kommersiële bemarking by vele ’n verslawingsvlak bereik het. Ons praat grappenderwys van “retail therapy” as manier om jou beter te laat voel.

Dit is goed om te wonder oor jou eie vergenoegdheid. Jesus moedig ons mos aan om skatte bymekaar te maak waar mot en roes dit nie kan bykom nie.