Kliniek wil Jesus se hande en voete wees

Vroegoggend is daar al ’n bedrywigheid by die Woodlane Village Cli­nic. Dis veral vroue en kinders wat be­dien word by dié kliniek wat die NG ge­meente Moreletapark saam met sy venno­te aanbied vir die inwoners van Woodlane Village, die informele woonbuurt langs sy kerkgebou.

Retha Erasmus, projekkoördineerder by Moreletapark, sê: “Woodlane Village Cli­nic is meer as ’n gewone kliniek. Ons be­nadering is holisties.”

Die kliniek, in ’n vraghouer tussen die kerkgebou en Woodlane Village, is elke Woens­dag van 8:00 tot 13:00 oop.

Kliniekdienste sluit in basiese mediese sorg en kinders word geweeg en gemeet om groei te bepaal. Dikwels is daar tekens van belemmerde groei. Kinders is te kort of te lig vir hulle ouderdom. In ernstige ge­valle word aanvullings gebruik.

’n Spraakterapeut, afkomstig uit Pretoriuspark se munisipale kliniek so 4 km verder, en ’n maatskaplike werker van die Uni­versiteit van Pretoria (UP) voldoen aan ander behoeftes.

Maar die werk is nie beperk tot wat in die kliniek self gebeur nie. Daar is ook twee gesondheidswerkers, uit Woodlane Village self, wat die hout-en-sink-wo­nings in die plakkerskamp as deel van die kliniek se dienste besoek. Die gesond­heids­werkers, Senzia Chihwowa en Tsitsi Mabanje, gee raad waar hulle kan, verwys mense na die kliniek self, maar vra ook vrae oor swangerskappe, water, toiletge­riewe en tering.

Die inligting wat hulle insamel word ingevoer in ’n rekenaarstelsel wat deur UP, met wie Moreletapark saamwerk, ont­wik­kel is. Dit help die kliniek om die toestande in Woodlane Village te verstaan.

Elke week vergader gesondheidswer­kers, die dokter en ’n suster van UP. Die toe­stand van pasiënte, ernstig of minder ernstig, word bespreek. As hierdie dokter, dr Ellenore Meyer, nie beskikbaar is nie staan ’n dokter uit die gemeente in. Daar is ook ’n dieetkundige van UP en ’n vrywillige suster wat gesinsbeplanning doen.

Lift Community Development, ’n nie-winsgewende organisasie, bestuur die kli­niek saam met Moreletapark en UP. Fond­se kom van maatskappye af. Deur onder­linge samewerking tussen UP en die De­partement van Gesondheid word me­di­kasie van ’n staatskliniek verkry.

Die gemeente doen ook mee. Vrywilligers uit die gemeente help die dieetkundige van UP om kinders te weeg en te meet. Die vroue wat gaan kraam kry ’n voor­geboortelike sak met onder andere ba­badoeke, room vir boudjies, watte en ’n ba­babottel. Daar is ook ’n groepie in die kerk wat babaspeelgoed brei.

“Die projek is ’n uitdaging vir Moreleta­park en ’n groot geleentheid vir diens. Wat­ter voorreg om die wêreld op jou voor­stoep te hê,” sê Retha. “Hoe wonderlik om Jesus se hande en voete te wees.”

– Skakel vir Retha Erasmus by 012 997 8006.