Waarom verander dinge nie?

Pieter du Plessis van Boshoff skryf in ’n brief: 

Ons ontvang WhatsApp-boodskappe vir gebedskettings oor sake soos plaasmoorde, brande, droogtes en misdaad. Nou hoekom sien ek na al hierdie gebedsversoeke nie ’n ommekeer in al die pynlike gebeure nie?

Vir my is dit duidelik dat ons iets verkeerd doen, maar wat? Die Here sê: “Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid.”

Nou hoe bid ʼn mens dan reg? Jesus het geleer, “As jy jou offerhande bring en jou broer het iets teen jou, (nie jy iets teen jou broer nie) laat jou offer by die altaar en gaan maak die saak reg met jou broer. Kom dan terug en bring jou offer.”

Is jy dalk die boer wat vir die Here vra om jou en jou familie te beskerm van die booswigte wat laasnag die boer langs jou geskiet het, terwyl jy vir jou vrou sê, “Laat een van die booswigte waag om sy voet op my plaas te sit, dan skiet ek hom op die plek!” Dink jy jou gebed het enige krag?

Jesus het ons geleer om jou vyande lief te hê. Nee ek is nie so heilig nie, ek weet hoe moeilik dit is. Ons lidmaatgetalle hou aan daal en ons doen alles waaraan ons kan dink om dit te keer, maar ons kom nooit by die rede uit nie.

Het die Here nie gesê dat Hy ’n jaloerse God is nie en julle mag geen ander gode dien nie? Julle het afvallig geword. Julle dien afgode. Sport, plesier, geld en so ontheilig julle my Sabbatdag.

Ons het nooit georganiseerde sport op ’n Sondag gehad nie en stelselmatig het die buitewêreld ons daar ingedwing. Aan die einde van die Super-rugbyreeks het twee SA-spanne op ’n Sondag uitgespeel. Dit is belangriker om deel van ’n internasionale rugbyreeks te wees as om die Sondag heilig te hou.

Ons lees in Daniël 3 hoe Nebukadneser die beeld gebou het en dat almal moet neerval en dit aanbid, maar Sadrag, Mesag en Abednego het nie gebuig nie. Nebukadnesar het gesê as hulle nie buig nie, sal hy hulle in die brandende oond gooi. Hulle antwoord dat hulle God hulle sal red, en selfs al red hy hulle nie, sou hulle steeds nie Nebukadneser se gode aanbid nie. Wanneer die koning hulle in die vuur laat gooi, sê hy: “Het ons nie drie manne in die oond gegooi nie en nou sien ek vier en die vierde een lyk soos ’n goddelike wese!” Hy roep hulle toe uit en hulle hare is nie eers geskroei nie en hulle ruik nie eers na die vuur nie. Nebukadnesar verklaar toe dat daar geen god kan red soos Sadrag, Mesag en Abednego s’n nie.

Nou wonder ek, as die regering aankondig dat Christelike godsdiens verbied word en as enigiemand Sondag by ’n kerk gesien word, hy op die plek geskiet sal word, sal ons ook sê: “Al sou ons God ons nie red nie, nogtans sal ons ons God bly aanbid!”