God gee die hier en die nou

Paul Ricoeur verduidelik dat vir ’n gesonde iden­titeit ’n mens se brein twee besondere funksies het, naamlik herinnering en verbeelding. Om te kan sien wat was én om te kan droom hoe dinge in die toekoms kan wees.

Dit is natuurlik ook waar wanneer ons oor die kerk praat. Ons moet weet waar ons vandaan kom om te weet waarheen ons gaan. Maar soms is ons besig om in die verlede te leef, oor hoe ons dinge anders sou kon doen en daardeur ’n klomp slegte goed kon verhoed. Ander kere is ons weer besig om onsself te bekommer oor die toekoms, selfs of daar nog ’n plek is vir die kerk oor 10 jaar!

Die gevolg is dat ons baie maal die belangrike tyd tussen verlede en toekoms miskyk. Die hede. Ons le­we verby die hier en die nou.

Die vraag is: Wat maak ons met die hede? Hoe kan ons erns maak met die tyd waarin ons nou leef?

Jean-Pierre de Caussade help ons hiermee wanneer hy sê dat ons die hier en die nou moet be­skou as ’n sakrament, soos die nag­maal. Die nóú is ’n heilige teken van God. Die hiér is heilig, want God is daarin. God gee die sakrament van die oomblik.

Daar is geen belangriker tyd in ons lewe as die nou nie. Om God te vind in die alledaagse. Om ’n ruim­te te skep dat God met ons kan praat en met ons kan werk. Om die werklikheid van God te ervaar in die hier en die nou.

Ons is so besig om God te soek in die groter dinge van die lewe of in die goeie ou dae en die onseker toekoms. Baie keer sien ons Hom nie raak daar waar ek vandag inkopies gaan doen of in my vergadering is by die werk nie.

Prediker sê vir ons daar is ’n tyd vir alles, maar dat niks van hierdie tye saak maak as God nie deel daarvan is nie. Ons moet God deel maak van ons opstaan en gaan slaap. In elke roetine en die doen en late van ons elke dag, altyd en oral.

Die lewe maak slegs sin wanneer ons die vreugde en gawe uit God se hand in ons daaglikse lewe beleef en geniet. Daarsonder is daar geen waarde aan ons lewe nie.

Die koms van die lente maak ons oë opnuut oop vir God se teenwoordigheid wanneer die bome stil-stil begin bot en die swaeltjies vroegoggend op die telefoondraad vergader. Beleef die sakrament van die oomblik.

Ds Rykie Marx is predikant van die NG gemeente Waterkloof.