Om as vergeefdes mekaar te versorg

In Lukas 7:36-50 word vertel hoedat Jesus deur Simon, ’n Fariseër, genooi is vir ete. Simon was aspris ’n treurige gasheer wat nagelaat het om Jesus te soengroet, sy voete te laat was of sy kop met olyfolie te salf.

Tussen sy gaste was daar egter ’n ongenooide vrou met ’n reputasie eerder as ’n naam. Terwyl ander gas­here haar sou betaal om hul manlike tafelgenote met sang en dans te vermaak sou geen Fariseër haar aan sy tafel duld nie.

Sy ken egter nie haar plek nie. Simon se gebrek aan gasvryheid beweeg haar om Jesus se voete met haar trane en hare te was en droog, dit herhaaldelik te soen en met die gegeurde olie, wat haar beroep gekenmerk het, te salf (Spr 7:16-17).

Haar optrede sou almal geskok het. Jesus vind egter eerder Simon se reaksie daarop aanstootlik. Terwyl Hy stip na die vrou kyk vra Jesus vir Simon of hy haar raaksien (vers 44). Vir Jesus is sy nie, soos vir Simon, bloot ’n teologiese strik vir Jesus nie. Sy is ’n persoon wat na ’n nuwe lewe smag. Daarom verklaar Jesus dat sy sowel vergewe as gered is, voor Hy haar in vrede wegstuur.

Jesus herinterpreteer ook haar skandalige optrede. Hy getuig teenoor Simon dat haar soene Hom verwelkom het, haar stortvloed trane en los hare Hom versorg het, en dat sy met haar olie Hom tot eregas verklaar het (Ps 23:5, OAV).

Vir Jesus was sy, en nie Simon nie, sy ware gasheer. Lukas wil ons deur die verhaal daaraan herinner dat die evangelie nie net goeie nuus is omdat Jesus diegene wat deur die samelewing verwerp is, verlos nie. Hy is ook bereid om deur hulle versorg te word. Hy was waarlik die vriend van sondaars (Luk 7:34).

Jesus gee verder ’n diagnose vir ons liefdeloosheid teenoor mekaar (vers 41-43, 47). Liefdeloosheid heers wanneer ons, soos Simon, glo dat ons nie veel het om God voor om vergifnis te vra nie. Wie egter hul vergifnis vier, kyk met ander oë na diegene sonder ’n naam.

Vir Jesus gaan dit daarom in die Lukasevangelie nie oor die nakom van die samelewing se tafeletikette nie, maar eerder oor dié van die koninkryk van God wat gekenmerk word deur die wedersydse versorging van mekaar as vergeefdes.

Prof Marius Nel doseer Nuwe Testament aan die Universiteit Stellenbosch.