Amptelike nuus, 20 Oktober 2017

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEPE NA NG KERK-­GEMEENTES

BEROEP – Ds Alex Clark van Elarduspark na Op-die-Berg; prop Gideon Lourens Grobbelaar na Be­no­ni-Benjamin; dr Eddie Orsmond van Si­mondium na Sinodale Diens (PSD): Seminarium (Wes-Kaap­land); ds Nico van der Walt van Heu­welsig, Bloem­fontein na Buffeljagsrivier.
AAMVAAR – Ds SJ Strydom van Jan Kempdorp na Dal­unie.

WES-KAAPLAND

BEVESTIGING

Prop Leon Durie het die beroep as tentmaker na Bellville-Oos aanvaar en word op 8 Oktober 2017 met handoplegging bevestig. (Ida Durie, Skriba, 28.09.2017).

OOS-KAAPLAND

BEVESTIGING

Ds Adriaan van Tonder van Oudtshoorn-Welgeluk het die beroep aanvaar na Aliwal-Noord en word op 21 Jan 2018 bevestig. (Corrie Nel, skriba, 29.09.2017).

GRENSWYSIGING:

NG Kerk Parkheuwel, Port Elizabeth

Na ontbinding van die NG Gemeente Kensington (Port Elizabeth) op 20 Augustus 2017 en inlywing by die NG Kerk Parkheuwel (Port Elizabeth) sien die nuwe grenslyne soos volg daar uit:

WESTELIKE BEGINPUNT: Hoek van Burtrylaan en Alexanderweg …

Noord-oos met Burtrylaan, links in Kempstonweg tot by Harrowerweg.

Suid-oos met Harrowerweg tot by Buxtonlaan.

Suid-wes met Buxtonlaan, oor in Connaughtlaan tot in Diazweg.

Noord-wes in Diazweg tot by Potgieterstraat.

Suid-wes in Potgieterstraat tot by die aansluiting in Conynghamweg.

Suid in Conynghamweg tot by Kestellstraat.

Noord-wes in Kestellstraat tot by Rochelleweg.

Suid in Rochelleweg tot by Norvicweg.

Wes in Norvicweg tot by Langenhovenrylaan.

Noord in Langenhovenrylaan tot by Alexanderweg.

Noord-wes in Alexanderweg tot by aansluiting in Burtrylaan, die mees westelike punt en ook die beginpunt.

(Ds DW Mouton, Skriba Sinode van Oos-Kaapland, 09.10.2017).

KWAZULU-NATAL

BEVESTIGING

Ds Stefan Malan word bevestig in die NG gem Empangeni. Sy intreepreek en bevestiging vind plaas op Sondag 5 November 2017 in Mtunzini (Loraine Eksteen, Skriba, 21.09.2017).

VRYSTAAT

BEVESTIGING

Ds JJ (Jaco) van Eyssen van Willowmore is na Edenburg beroep. Hy het die beroep aanvaar en word op Sondag, 19 Nov 2017, by ons gemeente bevestig. (Coenie Coetzee, Saakgelastigde, 20/09/2017).

GOUDLAND

EMERITAAT

Ds SJ (Fanie) Bergh sal op 22 Oktober 2017 sy afskeidspreek lewer by NG Potchefstroom-Wes en emeriteer op 31 Oktober 2017. (Ds DF Theron, RS, 11/10/2017).

KENNISGEWING

Die 60ste gewone vergadering van die Ring van Vereeniging vind plaas te Three Rivers Lodge (Vereeniging) op 16 Oktober 2017. (F Cilliers, RS, 29/09/2017).

OOSTELIKE SINODE

BEVESTIGING

Prof Johan Matthys van der Merwe is tydens ’n beroepingsvergadering van die gemeenteraad op 23 Aug 2017, as deeltydse vastetermyn leraar, vir die gemeente beroep. Hy word op Sondag, 22 Okt 2017 bevestig. (Sanelde Putz, sekretaris, 26.09.2017).