Koninkryk-somme

Ds Eduard Enslin van Lambton, Germiston, skryf:

’n Bejaarde spog onlangs teenoor my dat sy dit kon regkry om hierdie hele week nie haar woonstel te verlaat nie. Verbaas vra ek: “Maar tannie, hoe dan so? Word jy nie eensaam nie?” Haar antwoord: “Nee wat, daar is baie meer dinge wat kan skeefloop daarbuite: Ek kan ’n heup breek op pad af kar toe, gekaap word, in die winkels kan iemand my beroof. Eensaamheid is ’n klein prys om te betaal vir veiligheid.” Ek besef: Vir die dame is die lewe ’n minus-som. Alles wat onseker is moet vermy of verwyder word. Ek sal eerder eensaam wees, as om my veiligheid en sekerheid op die spel te plaas.

Ek sien dit baie in die debatte oor selfdegeslagverhoudings en enige ander kontensieuse saak wat nog in die kerk bestaan. Die een kant van die debat wil ’n minussom doen: “As ons net die gays kan regruk en die diewe kan rehabiliteer sal God se Koninkryk sigbaar wees”. Die ander kant van die debat wil ’n plus som doen: “As ons nog liefde, deernis, vergifnis en aanvaarding byvoeg, sal God se Koninkryk sigbaar word.”

Die een kant is altyd besig met identifisering en verwydering, die ander kant is besig om spasie te maak vir meer liefde, meer begrip, meer deernis. Vir die een kant is die lewe ’n minus som. Ek moet alles wegvat wat ek nie verstaan nie, wat vir my onseker of sleg is, dan sal net die goeie oorbly. Vir die ander is die lewe ’n plus-som: Ek moet aanhou om goed by te voeg totdat alles omvorm word. Vir die een is God ’n Minus-God en vir die ander is God ’n Plus-God.

Jesus het telkens die Koninkryk van God in positiewe taal uitgedruk. Dit het altyd iets kom byvoeg, en nie dinge kom wegvat nie. Die Koninkryk van God verskyn op onwaarskynlike plekke, te midde van die alle daagse lewe, te midde van onsekerheid, verwarring, onkunde en swaarkry en hartseer, en dan verander dit alles! Die Koninkryk van God is ’n Plus-som. Dit vat nie alles wat onseker, onverklaarbaar en ongemaklik is weg voor dit verskyn nie, dit verskyn te midde van die onvolmaaktheid van hierdie wêreld. Dit verskyn tussen die onkruid, dit lê begrawe in die landery. Dit verskyn as mostertsaad, suurdeeg in brood, ’n verlore skaap. Die Koninkryk van God kom voeg by, dit kom maak alles anders.

As die Koninkryk van God ’n Plus-koninkryk is, verkies ek om ook in ’n Plus-God te glo. Ek wil nie my “goedheid” meet in terme van wat ek vermy en wie ek veroordeel nie. Ek wil my lewe leef in terme van wat ek kan byvoeg tot hierdie wêreld. Ek wil myself nie meet in terme van hoe perfek en sondevry ek (volgens ander se standaarde) kan leef nie, maar eerder in hoe innig en opreg ek kan liefhê, hoeveel deernis ek kan wys, en hoeveel keer ek kan vergewe. Ek wil deel van God se Plus-som wees.