Maak Jesus weer die Hoof van sy kerk

Marcel Vosloo van die Strand skryf:

Martin Luther het 500 jaar gelede dit nodig gevind om die kerk van die dag te vra om terug te keer na suiwere Woordbediening. Dit het vandag nodig geword om ’n oproep op die kerk te maak om die Lewende Woord, Jesus die Christus, sy regmatige plek in die kerk te laat inneem. Jesus word al meer beskou as Iemand met “voorwetenskaplike kennis”, wat nie in staat is om gesaghebbend aan ons leiding te gee nie.

Omrede die kerk in onsekerheid oor sy Leier verval het, word daar nou gepoog om die kerk as “’n ruim huis” te sien waar alle leerstellinge geduld word.

Wat leer die Bybel ons egter oor die Seun en sy gesag in ons lewe:

  1. Ons glo ons Hemelse Vader het deur sy Seun alles geskep. Kolossense 1:17 “… alles is deur Hom en tot Hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in Hom hang alles saam.”
  2. Hierdie Jesus het mens geword en onder ons kom woon. Deur Hom kry ons insig in wie ons Hemelse Vader is en wat sy wil vir ons lewe is. Johannes die Doper sê van Jesus in Johannes 3:31b & 32a: “Hy wat uit die hemel kom is bo almal. Wat Hy gesien en gehoor het, dit getuig Hy.”
  3. Wanneer Jesus gepraat het was dit altyd met gesag. Aan die einde van die Bergrede in Matteus 7:28 & 29 lees ons: “Toe Jesus sy redevoering voltooi het, was die skare verstom oor sy onderrig, omdat Hy hulle geleer het soos iemand met gesag en nie soos hulle skrifkenners nie.”
  4. Ons Hemelse Vader het dit goedgedink dat sy Seun die Hoof sal wees van sy duurgekoopte volk op aarde. Ons lees in Kolossense 1:17 & 18a “Hy het voor alles bestaan en in Hom hang alles saam. Hy is die Hoof van sy liggaam, die kerk.”
  5. Tydens Jesus se versoeking in die woestyn, verwys Jesus die duiwel na “elke woord wat uit die mond van God kom” (Matt 4:4). Telkens reageer Jesus daarna op die duiwel se versoekings met “… daar staan geskryf …” Indien Jesus die Bybel sien as “woorde uit die mond van God”, dan moet ons sy leiding/voorbeeld volg in ons benadering tot die Skrif.
  6. Daar word toegelaat dat die bestaan van die duiwel bevraagteken word. Hoekom doen Jesus dit nie volgens Johannes 8:44 nie? Jesus reageer hier teenoor ongelowige Jode: “Julle kom van julle vader, die duiwel, en julle wil die begeertes van julle vader uitvoer. Hy was van die begin af ’n mensemoordenaar en hy staan nie by die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie …”
  7. Jesus se getuienis oor die ewige verderf. In Matteus 25:41 is Jesus aan die woord: “Dan sal Hy vir dié aan sy linkerhand sê: ‘Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat gereedgemaak is vir die duiwel en sy engele.’”
  8. Jesus leer duidelik dat ’n huweliksverhouding tussen ’n man en ’n vrou bestaan. Hy antwoord in die Fariseërs op hul vraag oor egskeiding in Matteus 19:4: “Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie?”

Met liefde word versoek dat daar in die kerk ’n gesprek begin sal word na hoe ons Jesus/die vleesgeworde Woord sy regmatige plek as Hoof van die kerk kan laat kry.