Kerk is bekommerd oor Skolewet

Daar is kommer oor voorgestelde wysigings aan die Skolewet wat magte uit ouers en gemeenskappe se hande sal wegneem en dit sal sentraliseer in die staat se hande.

Dr Gustav Claassen, algemene sekretaris, skryf in ’n brief aan die kerk se predikante dat die 46 voor­gestelde wysigings radikale implikasies vir openbare skole en hulle beheerliggame het.

“Indien die voorstelle opgeneem sou word in nuwe wetgewing sal dit beteken dat skole gedwing sal word om parallelmedium te word sonder die nodige finansiering, beheerliggame sal nie meer insette kan lewer oor wie by ’n skool aangestel word nie, besluite oor taal en toelating sal nie meer die prerogatief van beheerliggame wees nie,” skryf Claassen.

“Die wysigingsontwerp word deur kenners gesien as ’n sentralisering van die onderwysstelsel sonder insette en besluite van die gemeenskap. Beheerliggame se funksie sal gedegradeer word tot fondsinsamelaars.”

Hy moedig lidmate aan om op die wetsontwerp te reageer deur voor 10 November kommentaar aan adv TD Rudman by rudman.d@dbe.gov.za te stuur. Die NG Kerk sal ook ’n formele reaksie stuur.