Nuwe spruite uit ons susterkerk in Sri Lanka

Die Christian Reformed Church in Sri Lanka is 10 jaar ouer as die NG Kerk in Suid-Afrika. Hulle het hul 375ste bestaansjaar op 5 Oktober in die oudste gemeente, die Galle Ge­meente, gevier. Dié kerk, wat tot 2007 bekend was as die Dutch Reformed Church of Sri Lanka, is deur die Hollanders gestig op 6 Oktober 1642.

Sedert 2004 is Helderberg Uitreik (’n nie-wins­gewende organisasie van die NG gemeente Hel­der­berg in Somerset-Wes) in vennootskap met die CRCSL. Tans sluit hulle samewerking drie sending­stasies met hul plaaslike leraars in: by Kalpitiya teen die noordwestelike kus, Rakwana tussen die tee­plantasies in die suidelike binneland en Hatton in die sentrale deel van die land.

Paul Kilian (projekleier van die Sri Lanka-projek) en Louise Theron (die uitreikbestuurder) is as spesiale gaste deur die CRCSL genooi na hul ge­skiedkundige 375ste verjaardagvieringe. Paul en Louise het terselfdertyd ook geskeduleerde besoe­ke gebring aan die sendinggemeentes in Kalpitiya, Rakwana en Hatton.

’n Posseël (met ’n spelfout daarop) wat uitgereik is met die viering van die Christian Reformed Church in Sri Lanka se 375ste verjaardag.

Twee van dié gemeentes het ook reeds satelliet-ge­meentes gestig, waar die vennootskap ook eersdaags plaaslike leraars sal plaas. Helderberg Uitreik help die jong gemeentes met ge­beds­on­der­steuning en dra die leraars se salaris­se, volgens die CRCSL-skale. Die projekspan is ook ak­tief betrokke by die emosionele ondersteuning van die leraars, asook by bedieningsinisiatiewe.

Helderberg Uitreik se toekomsvisie, saam met die leierskap van die CRCSL, is verdere opleiding van hulle jong plaaslike leraars in die gereformeer­de teologie.

Met hierdie besondere vennootskap oor kontinente heen, help Helderberg se gelowiges om God se Woord en genade te bring na die mees onbereikte mense in Sri Lanka. Paul en Louise kon tydens hulle besoeke aan die drie gemeentes saam met die plaaslike mense bid, hulle bedien en kon ook saam opgewonde raak oor die wonderwerke en uitbreiding van die koninkryk daar.

Louise vertel van die 375 jaar-feesdiens: “Ge­meen­telede van die verskillende CRCSL-gemeen­tes oor die land het met busse na Galle gereis daarvoor. Tente is buite die kerk opgeslaan om almal te akkommodeer. Ds Stanley Nelson, president van die CRCSL, se boodskap was uit Jesaja 42:1-9: “Kyk, die vorige dinge het gekom, en nuwe dinge verkondig Ek; voordat hulle uitspruit, laat Ek julle dit hoor.” Waar iets nuuts uitspruit, is dit ’n teken van lewe, het hy gesê, en dít gee hoop. Helderberg Uitreik is dankbaar deel van die nuwe hoop wat tans spruit uit ons suster wat byna vier eeue ge­lede in Sri Lanka ge­plant is.”