Diaconia se VKO-droom word ’n werklikheid

Die diensgroep Diaconia in Wes-Kaapland se droom om ’n verskil in Suid-Afrika te maak deur vroeëkinderontwikkeling, is nou ’n werk­­lik­heid.

Só vertel ds Nioma Venter, PSD vir Diaconia, oor hul eenheidsbediening saam met die VGK wat hande met gemeentes en ander vennote vat om kleuters ’n kans te gee om hulle volle potensiaal te bereik.

In ’n tydperk van ’n jaar is daar reeds 173 speelgroepies op die been gebring wat strek oor die Wes-Kaap, Suid-Kaap, Noord-Kaap, Klein-Karoo en die Karoo.

Sedert 2016 het Diaconia ’n vennootskap met Smart­Start, ’n nie-regeringsorganisasie wat die droom deel om deur die ontwikkeling van kleuters ’n langtermynverskil te maak.

SmartStart bied vir “SmartStarters” gratis opleiding, speelgoed, leerdermateriaal, hulpbronne, inhoud vir werkswinkels vir ouers, ’n daaglikse program, ondersteuning en lisensiëring volgens SmartStart se stelsel, verduidelik Nioma. Diaconia dien as franchisor vir SmartStart in die Wes-Kaap.

Diaconia se rol is om gemeentes te inspireer om betrokke te raak in die fasilitering van ’n plaaslike SmartStart-proses en dan dié platform missionaal te gebruik.

“Die ideaal is om ’n champion in ’n gemeente te identifiseer wat die projek sal dryf. Ons help met die assessering van die gemeente se ideale plan van betrokkenheid en bly dan deurlopend in die proses betrokke,” sê Nioma.

“Een van ons mees onlangse mooi verhale is dié van Willem Janse van Rensburg, die koster van die VGK in Laingsburg. Dit is alreeds uitsonderlik dat ’n man as speelgroepleier opgelei word. Willem meen egter dat hy hierdeur weer ’n nuwe doel in sy lewe ontdek het. Hy het sy hele huis uitgeverf, verfraai en ingerig vir sy speelgroepie en is te oulik met die kinders!”

Nog ’n vennootskap is met Nal’ibali, ’n nie-rege­rings­organisasie wat help met die vestiging van voorskoolse leesgroepe, gesluit.

Volgens Nioma is 49 leesgroepe reeds deur kerke en hulle lidmate op die been gebring.

Nioma deel nog ’n mooi storie: “Een van die groe­pies wat my hart warm laat klop is ’n afgetrede onderwyser van Rawsonville wat weekliks ’n speelgroepie besoek en vir hulle lees. Dié kindertjies praat op ’n ma­nier van die oom wat kom lees wat ’n mens net laat besef watter positiewe waarde die blootstelling oor kultuurgrense vir hulle het.”

Nioma wil gemeentes aanmoedig om betrokke te raak. “Hier is ’n dinamiese bedieningsgeleentheid wat feitlik ten volle befonds word deur die vennootskappe wat Diaconia namens die kerk gesluit het en bestuur.” Indien jy betrokke wil raak, kan jy ’n e-pos na nioma@kaapkerk.co.za stuur.