‘Die Bybel sal die kerk help’

Die Bybel sal die kerk help om missionaal te word, het ds Dirkie van der Spuy, ondervoorsitter van die Algemene Sinodale Kom­missie, op ’n missionale werksessie van Sinode Hoëveld gesê. Van der Spuy het gesê die kerk is nou op ’n pionierspad. Soos Jesus moet ge­lo­wiges na mense toe stap wat die kerk nie bereik het nie.

Hy het aan die hand van Handelinge 2 na eienskappe van die eerste gemeente gekyk as ’n voorbeeld wat nagevolg moet word.

Die eerste eienskap is bekering. Die kerk bestaan uit mense wat tot bekering gekom het, het Van der Spuy gesê. Die boodskap van die kerk is: “Kom tot bekering.” Dit behels bekering van sonde en van dwaalleer, maar ook be­kering uit ’n soort godsdiens. Van der Spuy het gesê dit was kerkmense wat Jesus gekruisig het. Die Fariseërs het gedink dis wat God wou hê. Vir hulle was dit ’n skok dat Jesus uitgereik het na tollenaars en sondaars.

Ds Dirkie van der Spuy

’n Tweede eienskap is dat die eerste gelowiges vervul was met die Heilige Gees. Lidmate moet weet dat hulle vervul is met die Heilige Gees, het Van der Spuy gesê.

’n Derde eienskap van die eerste gemeente was dat hulle opreg vir mekaar omgegee het. Hulle het nie net vir hulleself geleef nie, maar ook vir hulle broers en susters. Hulle het finansieel vir mekaar gesorg. Die momentum was weg van hulleself af. Hulle het opgeoffer.

Dié liefde vir mekaar was ’n trekpleister wat ander mense gelok het, het Van der Spuy gesê.

Daarby het die gelowiges van die eerste gemeente só getuig van Jesus dat daar elke dag nog mense by hulle aangesluit het.

Van der Spuy het gesê baie gemeentes het ’n visie wat ongelukkig net op papier staan. Daar is gemeentes wat net aktiwiteite het om fondse in te samel en te oorleef. Dit is hartseer: Daar is soveel potensiaal, maar daar is gemeentes wat nog nooit gevra het wat is op die Here se hart vir hulle gemeente nie.

Hy het gesê die leiers in die gemeente moet die visiedraers wees. As hulle nie God se visie dra nie, sal dit nie in lidmate se harte leef nie.