‘Kerk moet opnuut vra wat die evangelie is’

Hoeveel mense bereik julle per week? Hoeveel het aange­sluit by die gemeente? Vir ’n groot deel van die NG Kerk neig die antwoorde op hierdie vrae na nul,” het dr Frederick Marais by Sinode Hoëveld se missio­nale werksessie in Kemptonpark gesê.

Die agtergrond waarteen dit gebeur is die sekularisasie van die samelewing. Marais het gesê met sekularisasie word godsdiens as waarheidsisteem op die agtergrond geskuif ten gunste van dit wat wetenskaplik bewys kan word.

Geloof word ’n opsie naas ander opsies wat tot gelowiges se private lewe gerelegeer word. In die openbare lewe geld die reëls van die markekonomie en die politieke kragte van die dag. Geloof gaan net oor mense se persoonlike welsyn en geluk.

Dr Frederick Marais

Dan gebeur dit dat iemand geloofsekerheid het oor sy ewige toekoms, maar angstig is oor sy finansiële toekoms; dat iemand bid vir reën, maar onverskillig oor die ekologie leef; dat iemand God se seën in sy lewe aanvaar, maar ongevoelig is oor ongelykhede in die samelewing.

In praktyk gebeur dit dan dat mense buite die kerk wonder of Christene regtig glo wat hulle verkondig. Hulle sien dat gelowiges nie dit uitleef wat hulle sê hulle glo nie en vind dit dan self moeilik om dit te glo.

In so ’n tyd van selfsekularisasie moet die kerk haarself opnuut afvra wat die inhoud van die evangelie is. Die kerk moet haarself ook afvra of sy oop is om so te verander dat sy ’n kerk word sonder mag, ’n kerk wat dien – kortom, ’n kerk soos Jesus.

Die kerk moet leer om te evangeliseer deur ’n geïntegreerde leefstyl en in verhoudings. Eredienste moet gasvrye ruimtes wees waar vreemdelinge maklik opgeneem kan word.

Marais het gevra of gemeentes bereid is om diegene na wie hulle uitreik, binne hulle geloofsgemeenskap te aanvaar. In dié verband het hy verwys na die sendingwetenskaplike David Bosch se opmerking dat die evangelie en gasvryheid twee kante van dieselfde munt is. Jy kan nie na mense uitreik as jy nie bereid is om hulle as lidmate te aanvaar nie.

Hy het gemeentes aangemoedig om te begin met ’n gesprek oor wat die evangelie is en wie Jesus Christus is. Die gesprek moet kyk na die koningskap van Christus oor die kosmos, oor sy kruis en sy opstanding. Wat is die aard van verlossing: juridies of bevrydend?

Marais het klem gelê daarop dat redding en navolging van Christus ’n eenheid moet wees. Regverdigmaking deur Christus en regverdigheid in die samelewing is dieselfde ding.