Ned Geref Gemeente Utrecht

Vakature: Termynbepaalde leraarspos
Sluitingsdatum: 22 Januarie 2018

Utrecht is ’n plattelandse dorp geleë in Noordwes-Natal, 50 km vanaf Newcastle op die pad na Vryheid. Die gemeente is tipies plattelands, maar met ’n ryke geskiedenis wat oor 135 jaar strek. Die pragtige groot klipkerk is ’n historiese monument.

Die gemeente het 255 belydende en 49 dooplidmate. Daar is altesaam 179 besoekpunte waarvan 29 plase (hoofsaaklik bees- en skaapboerderye) is. Die meerderheid lidmate is middeljarig en ouer.

Die visie van die gemeente is: “Vir ons is die lewe Christus“.

LERAARSPROFIEL:

Die gemeente sien daarna uit om ’n gelegitimeerde predikant van die NG Kerk, wat die Here Jesus baie liefhet en met toewyding dien, as leraar te ontvang. Hy/sy moet (met KO Art 9 as grondslag):

  • die evangelie met vreugde, erns, opregtheid en vrymoedigheid verkondig;
  • gemaklik wees in die alledaagse omgang, met ’n gevoelige hart vir mense in verskillende lewenstadiums (kinders tot bejaardes) en in hulle omstandighede;
  • moeite doen om mense pastoraal by te staan en tuis te besoek; en
  • met ander kan saamwerk, saam beplan en met entoesiasme die gemeente help opbou.

DIENSTERMYN: ’n Vaste termynbepaalde pos van drie jaar wat verleng kan word.

VERGOEDING: Die totale koste vir indiensneming (TKVI) is R300 000 per jaar (onderhandelbaar) en kan na gelang van die leraar se behoefte gestruktureer word. Gratis behuising en water ingesluit.

AANSOEKE: Aansoek moet vergesel wees van ’n CV van nie langer as vier bladsye nie met die name van drie referente.

Sluitingsdatum: 22 Januarie 2018. Diensaanvaarding: 1 Mei 2018 of so gou moontlik daarna.

Aansoekers moet beskikbaar wees vir ’n moontlike (Skype-) onderhoud.

Navrae: (Kerkkantoor: Ma, Wo en Vry: 09:00-12:00) (Posbus 23, Utrecht 2980)

Me Felecia Potgieter (skriba), tel: 034 331 3377 (w) / 072 171 1246, ngkutr@gmail.com
Ds Willem van der Merwe (Brugleraar), tel 034 331 3818 / 082 783 0204
Mnr Johnny Hudson (Voors Steunstelsels): 083 327 1196.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoekers te maak nie.