NG Gemeente Queenstown

Vakature: Medeleraar – (Twee jaar-kontrakpos)
Sluitingsdatum: Donderdag, 14 Desember 2017.

In biddende afhanklikheid van die Here wag ons vir aansoeke in die bogenoemde pos.

GEMEENTEPROFIEL:

Queenstown is ’n plattelandse gemeente in die Oos-Kaap. Die gemeente het nagenoeg 634 belydende en 167 dooplidmate. Die gemeente strewe daarna om ’n vernuwende, ge­loofwaardige en beginselvaste geloofsgemeenskap te wees. Daar is baie goeie skole in die omgewing. Ons het ’n bedieningstelsel van omgeewyke.

Demografie van gemeente: 44% onder ouderdom 45. Die gemeente streef daarna om die visie “God roep almal om sy liefde te wees” op alle terreine uit te leef.

TAAKOMSKRYWING / PROFIEL:

Moet ’n passie hê vir alle ouderdomme, maar veral jeug, jongwerkendes en jong gesinne.

’n Dinamiese en vernuwende bediening- en preekstyl hê.

Iemand wat innoverende visie kan gee aan bedieningstrukture.

Iemand met ’n sterk roepingsbewussyn.

Spanspeler wat ingestel is om verhoudings te bou.

VERGOEDING:

’n Allesinsluitende pakket van R300 000 pj (TKVI) word aangebied. Die pakket kan belastingvoordelig gestruktureer word en sluit alle toelaes bv behuising- en motortoelae in.

AANSOEKE:

Verskaf ’n verkorte CV met volledige kontakbesonderhede en drie referente. Heg ook ’n persoonlikheidsontleding aan (indien u daaroor beskik).

Geskikte kandidate moet beskikbaar wees vir preekbeurte.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: Donderdag, 14 Desember 2017.

NAVRAE:

Voorsitter Kerkraad: Kiewiet Fourie – 082 447 5549

Na ure: Muller du Preez – 082 567 6096

Kerkkantoor, tel: 045 838 1891 of 045 838 2380

Posadres: Robinsonweg 38, Queenstown 5319

E-pos: kantoorngk@gmail.com

Die kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.