Ek vind nie dié tendens nie

Lettie Breytenbach van Heidelberg, Wes-Kaap, skryf:

In sy skrywe (Kerkbode, 17 November) sê ds Marcel Vosloo onder meer: “Tans is daar baie teoloë wat nie onvoorwaardelik voor Jesus as die Wysheid van God buig nie. Jesus word beskou as iemand met ‘voorwetenskaplike kennis’, wat nie in staat is om gesaghebbend aan ons leiding te gee nie. Omrede die kerk in onsekerheid oor sy Leier verval het, word daar nou gepoog om die kerk as ’n ‘ruim huis’ te sien waar alle leerstellings geduld word.”

Ek is net maar ’n gewone lidmaat wat nogal soms studies onderneem, maar as ek so ’n stelling in ’n werkstuk sou vermeld , sal my dosent dadelik vra “Bron/ne asb.” Dis vir hierdie leser onduidelik na watter teoloë verwys word.

In die NG gemeentes waar ek nog al die jare ’n geestelike tuiste vind, het ek regtig nie hierdie tendens gevind nie. Trouens die “ruim huis” is een van genade vir alle sondaars. Efesiërs 2:18: “Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader.”

As daar onsekerheid oor die Leier van die kerk is, dan het al die lidmate van die kerk, dominees inkluis, gefaal in hulle taak en belydenis. In die verlede was lidmate soos lui (en mag ek sê dikgevrete) akkedisse in die son, maar nou nadat ons ’n sekulêre staat is, kom die lamlendigheid, selfs pseudoheiligheid te voorskyn. Dan was belydenis van geloof bloot net ’n ritueel omdat dit “goed” was.