Hier is goeie raad vir missionale bediening

BUT, HOW DO WE DO IT?
Deur: Todd Morr en David Achata
Gepubliseer deur

Saturate Resources


In But, how do we do it? gee die skrywers Todd Morr en David Achata goeie, praktiese raad oor die praktiese implemente­ring van ’n missionêre bediening.

Hulle is deel van ’n beweging wat vorm kry met die stig­ting van Missional Community Consulting (MCC) in 2012-2015 in die Soma-kerkfamilie. Tans werk hul­le deur die organisasie Saturate Consulting and Satu­ra­te Coaching Communities.

Eerstens het hulle data versamel oor die geskiede­nis van ’n kerk, uitgevind of ’n kerk wil oorskakel na ’n mis­sionale bediening en of ’n nuwe kerk gevestig word. Verder het die data inligting bevat oor gemeen­tes se drie tot vyf belangrikste behoeftes vir die uitleef van ’n missionale geloofslewe.

Wat van besondere belang is, is die feit dat die be­hoef­te bepaal moet word of ’n gemeente die dienste van ’n afrigter (coach) of ’n raadgewer (advisor) benodig. Die opstel van die e-boek het sy oorsprong suiwer te danke aan die feit dat leiers en gemeentes vra: Hoe?

Vervolgens is ses vrae geformuleer. Dit gee struktuur, en die boek gee terselfdertyd sistematiese antwoorde op die baie vrae wat ontstaan.

1. Is missionale gemeenskappe Bybels of is dit kultureel van aard?

2. Hoe word ’n missionale gemeente georganiseer?

3. Hoe moet missionale leiers opgelei word?

4. Hoe word besluit oor ’n gemeenskaplike missionale strategie?

5. Hoe word ’n van-harte-omgee-gesindheid geskep?

6. Hoe vind oorgang plaas?

Dis die soort van inligting waarna baie leiers op soek is, veral in Suid-Afrika waar die kerk steeds op soek is na ’n sinvolle, blywende model van bediening en waar kerkleiers die vraag vra: “I’ve read through the gospels and the New Testament and I just don’t see missional communities. Why do we need them?”

Hier is praktiese, goeie, verstaanbare idees, antwoorde en oefeninge. Niemand met vrae oor ’n missionale bediening sal spyt wees dat hy of sy die moeite gedoen het om die boek af te laai (by saturatetheworld.com) en dit deur te werk nie!

▶ Ds Jannie McDuling is die leier van Sinode Hoëveld se portefeulje vir missionale bediening.