Vrystaat vra hulp ná groot brande

Die moderatuur van die NG Kerk in die Vrystaat het ’n dringende oproep om hulp gedoen aan “alle leraars, voorsitters van kerkrade en lidmate van die NG KERK VRYSTAAT (asook belangstellendes)” nadat verskeie distrikte in die sinodale gebied onder groot brande deurgeloop het. Die moderatuur skryf in ’n brief:


Beste kollegas, broers en susters

BYDRAES VIR VRYSTAAT RAMPFONDS

Die jaar begin op ’n hartseer noot nadat verskeie brande die afgelope naweek groot skade veroorsaak het in die distrikte van Boshof, Dealesville, Hertzogville en Hoopstad. Ongeveer 60 000 hektaar weiding is vernietig en talle diere het ook in die brande omgekom. Daar is regtig groot nood op sekere plekke met veral ’n groot behoefte aan veevoer.

Die Interimkomitee het ’n rampfonds geïnisieer en gemeentes/belangstellendes wat wil bydra, kan sodanige bydraes in die rekening van die NG Kerk Vrystaat (sien hieronder), maak. Die inbetalings moet duidelik gemerk word vir die “VS Rampfonds”:

Bankbesonderhede:
ABSA Bank
Rek: 470 000 406
Tak: 334 134

Hierdie fonds sal baie verantwoordelik en met deursigtigheid deur die Sinode se Bediening: Ondersteuningsdienste geadministreer word om fondse na die regte kanale te allokeer.

Ds Gideon Lamprecht wat die leiding geneem het met die droogtehulp, sal ook hierdie hulp koördineer, sy kontakbesonderhede is: sel 082 417 0507 en e-pos gideon.lamprecht777@gmail.com.

Ons doen ’n beroep op gemeentes/belangstellendes om ’n bydrae te maak en op dié manier uitdrukking te gee aan die woorde in 1 Kor 12:26: As een lid ly, ly al die lede saam.

Vriendelike groete in Christus.

Dr Pieter van Jaarsveld
VOORSITTER

Ds Riaan van Zyl
ONDERVOORSITTER

Dr Carin van Schalkwyk
SKRIBA

Ds Anton Meiring
(Addisionele Lid)

Dr Bertus Celliers
(Verteenwoordiger STK)