Jaarboek van die NG Kerke 2018

Bevat die sinodale, rings-, gemeente- en predikante-inligting van die NG Kerk, NG Kerk in Afrika, Reformed Church in Africa en familiekerke in die buiteland.

Jaarboek van die NG Kerke 2018 bestaan uit inligting oor die Algemene Sinode, streeksinodes, ringe, gemeentes en predikante van die meeste kerke in die NG Kerkfamilie. Hierdie jaarboek verskaf al langer as 160 jaar belangrike inligting oor die NG Kerkfamilie aan predikante, kerkkantore en lidmate. Die GOEIE NUUS is dat ons die prys vanjaar verminder het weens die ontstuimige ekonomiese toestande. Bybel-Media, uitgewer van die Jaarboek van die NG Kerke 2018, wil ook met hierdie publikasie gestalte gee aan sy leuse: Vennoot in geloof en bediening.

1-3 BOEKE @ R295 elk

4+ BOEKE @ R275 elk

CD @ R225 elk

BOEK EN CD @ R360 per stel

Plaas u bestelling so:
Tel: 0860 26 33 42
Faks: 021 873 0832
E-pos: bestel@bmedia.co.za