NG Gemeente Tweeling

Vakature: kontrakpos vir drie jaar na twee jaar onderhandelbaar
(Proponente of leraars of emeriti welkom om aansoek te doen)
3. Sluitingsdatum – 28 Februarie 2018.

Gemeenteprofiel:

Tweeling is in die hart van die Riemland (tussen Reitz en Frankfort geleë – 30 km beide dorpe toe). Naaste groot dorp Bethlehem.

1. Gemeente het tans plus minus 90 lidmate en 15 dooplidmate.

2. Bogenoemde dorpe beskik oor puik skole en koshuise, dokters en hospitale.

3. Gemeente finansieel onafhanklik.

Kandidaatprofiel:

1. Proponente/leraars/emmeriti is welkom om aansoek te doen.

2. Posbeskrywing: Ooreenkomstig Artikel 9 van die Kerkorde.

3. Vaardigheid om oudiovisuele middele te gebruik.

4. Spesiale passie vir die bediening vir dorp en plattelandse lidmate en om senior ver- swakte lidmate meer gereeld te besoek.

Vergoedingspakket:

1. Onderhandelbaar volgens Vrystaatse Sinode se riglyne.

2. Gratis verblyf in ruim pastorie met gratis krag en telefoondienste.

3. Paslike toelae vir reiskoste word onderhandel.

Aansoek:

1. CV van hoogstens twee bladsye met vermelding van twee referente.

2. Voltooide bedieningsvraelys kan op aanvraag ge-epos word.

Kontakbesonderhede:

1. Kantoor: Skriba: 071 451 1278 / E-pos: ng2ling@email-sa.co.za

2. Aflosleraar: Ds Koos Lessing – 083 381 7742. Leierouderling: 082 783 6408.

3. Sluitingsdatum – 28 Februarie 2018.

4. Diensaanvaarding – 1 April 2018.

Naskrif: Kandidate op kortlys moet vir onderhoud en preekbeurt beskikbaar wees.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.