NG Gemeente Tweeling

Vakature: kontrakpos vir drie jaar na twee jaar onderhandelbaar
(Proponente of leraars of emeriti welkom om aansoek te doen)
Sluitingsdatum – 28 Februarie 2018.

Gemeenteprofiel:

Tweeling is in die hart van die Riemland (tussen Reitz en Frankfort geleë – 30 km beide dorpe toe). Naaste groot dorp Bethlehem.

 • Gemeente het tans plus minus 90 lidmate en 15 dooplidmate.
 • Bogenoemde dorpe beskik oor puik skole en koshuise, dokters en hospitale.
 • Gemeente finansieel onafhanklik.

Kandidaatprofiel:

 • Proponente/leraars/emmeriti is welkom om aansoek te doen.
 • Posbeskrywing: Ooreenkomstig Artikel 9 van die Kerkorde.
 • Vaardigheid om oudiovisuele middele te gebruik.
 • Spesiale passie vir die bediening vir dorp en plattelandse lidmate en om senior ver- swakte lidmate meer gereeld te besoek.

Vergoedingspakket:

 • Onderhandelbaar volgens Vrystaatse Sinode se riglyne.
 • Gratis verblyf in ruim pastorie met gratis krag en telefoondienste.
 • Paslike toelae vir reiskoste word onderhandel.

Aansoek:

 • CV van hoogstens twee bladsye met vermelding van twee referente.
 • Voltooide bedieningsvraelys kan op aanvraag ge-epos word.

Kontakbesonderhede:

 • Kantoor: Skriba: 071 451 1278 / E-pos: ng2ling@email-sa.co.za
 • Aflosleraar: Ds Koos Lessing – 083 381 7742. Leierouderling: 082 783 6408.
 • Sluitingsdatum – 28 Februarie 2018.
 • Diensaanvaarding – 1 April 2018.

Naskrif: Kandidate op kortlys moet vir onderhoud en preekbeurt beskikbaar wees.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.