Help asseblief

Dr Bertus Cilliers van Rietfontein (Winburg) skryf:

Ek benodig Gereformeerde kerkregliteratuur in Engels, wat in hierdie land so skaars soos hoendertande is. Kan iemand my dalk help met kopieë van twee boe­ke van prof Pieter Coertzen, ‘Decently and in order’: a theological reflection on order for, and the order in, the church (2004), asook Church and order (1998 – Leuven). Ek het die Afrikaanse uitgawe van eersgenoemde. Kontak my asseblief by bertus9@mymtnmail.co.za