NG GEMEENTE HAYFIELDS (PIETERMARITZBURG)

Vakature: Medeleraarspos (Drie jaar vastetermyn)
Sluitingsdatum: Donderdag, 22 Februarie 2018.

Die gemeente is ’n voorstedelike gemeente met 823 belydende en 170 dooplidmate.

LERAARSPROFIEL: Die volgende vereistes is van besondere belang met die oog op ’n beroep:

• Die posbeskrywing sluit die primêre funksie van die predikant in, soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

• Die geskikte kandidaat moet ’n passie vir jeug- en gesinsbediening en die uitbreiding van kleingroepe hê.

• Die leraar wat beroep word, moet by die jeug en jong gesinne aanklank vind.

• Ondervinding van jeug- en gesinsbediening sal ’n aanbeveling wees.

• Aangesien ongeveer 50% van die gemeente se kinders in Engelse skole is, sal tweetaligheid in sy/haar guns tel.

• Die geskikte kandidaat moet oor goeie organisatoriese vermoëns beskik.

POSBESKRYWING: Hierdie kontrak is vir drie jaar. Indien dit tot voordeel van die gemeente en leraar strek en binne die vermoë van die gemeente is, kan die termyn deur die kerkraad, as verteenwoordigers van die gemeente, ooreenkomstig die besluite van die NG Kerk en die spesifieke behoeftes van die gemeente, verleng word.

VERGOEDINGSPAKKET: Die vergoeding is gebaseer op die totale koste van indiens- neming en is onderhandelbaar binne die sinodale riglyne vir vergoeding tot die maksimum van posvlak 5.

’n Subsidie word vir behuising voorsien.

AANSOEKE: Stuur asseblief u aansoek en CV, met twee referente aan:

Die Gemeentebestuurder, NG Kerk Hayfields, Posbus 28313, Haymarket, Pietermaritzburg 3204.
E-pos: nghayfields@telkomsa.net

Aansoeke moet maksimum vier bladsye wees.

Sluitingsdatum: Donderdag, 22 Februarie 2018.

Navrae: Ds Jamie Rheeder, kontaknommer 060 527 9893.

Die kerkraad behou die reg om nie ’n aanstelling te maak uit die beskikbare aansoeke nie.