NG GEMEENTE WITBANK-PANORAMA

Vakature: Voltydse vastetermynpos
Sluitingsdatum: 28 Februarie 2018 om 12:00.

Die NG gemeente Witbank-Panorama vra hiermee belangstellendes om aansoek te doen vir ʼn voltydse vastetermynpos.

Gemeenteprofiel: Die gemeente is een van vyf NG gemeentes in Witbank (agt gemeentes in die Ring van Witbank) en ook deel van die Oostelike Sinode. Die gemeente is ±100 km oos van Pretoria en 145 km oos van Johannesburg. Panoramagemeente is geleë op die rand van die gemeenskap en tog ook in ’n sterk potensiële groeipunt van Witbank. Daar is tans 1 470 lidmate, waarvan 255 aktiewe en onaktiewe dooplidmate is. Die gemeente het ’n missionale karakter, en wil graag hierdie roeping versterk in die gemeente deur ’n drie jaar geloofsvormende reis te onderneem in samewerking met die Sentrum vir Geloofsvorming.

Profiel en taakomskrywing van die kandidaat:

Die roeping van die suksesvolle kandidaat behels die fokus op ’n nuwe kreatiewe ontwikkeling van die totale jeugbediening, en vra die volgende profiel en taakomskrywing:

• In ’n verhouding met die drie-enige God staan.

• Iemand met ’n sterk koninkryksvisie.

• ’n Passie en liefde vir alle generasies, veral die gawe om gesinne met kinders, tieners en jongwerkendes te begelei tot geestelike verdieping.

• Die vermoë om veral kinders en jongmense kreatief te begelei om as dissipels in ’n verhouding met Christus te staan, en hulle gawes te ontdek en te gebruik in die gemeenskap.

• ’n Entoesiastiese en energieke persoonlikheid.

• Passievol oor Woordbediening.

• Iemand wat strategies, doelgerig en innoverend binne spanverband kan werk.

• Saam met ’n medeleraar bedieningsvelde van die gemeente te deel en te begelei.

• Iemand wat ingestel is om goeie verhoudings te bou.

• Beskik oor tegnologiese en administratiewe vaardighede om effektiewe fasilite- ring en kommunikasie toe te pas op elke vlak van die bediening.

• Iemand met musikale agtergrond en ’n instrument speel en begelei, kan tot voordeel wees.

• Moet beskik oor ’n geldige bestuurslisensie en eie vervoer hê.

• Moet bereid wees om na Witbank te verhuis.

Vergoeding:

Die totale koste van indiensneming (TKVI) is onderhandelbaar met die kerkraad volgens die riglyne van die Oostelike Sinode.

Aansoeke:

Rig asseblief ʼn volledige CV met ten minste drie referente met kontakbesonderhede na: kantoor@ngpanorama.co.za Moet bereid wees om ’n erediens te begelei en daarna vir ’n onderhoud te kom. Let wel dat die sluitingsdatum 28 Februarie 2018 om 12:00 is. Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.

Navrae:

Kerkkantoor: Carien Swanepoel 013 650 5027 (k/u Di-Vr 08:00-13:00).
Willem Esterhuizen: 082 430 4328 of Johan Dempsey (Diensverhoudinge) 084 402 5850.

Provisio:

Die kerkraad hou hom die reg voor om, sonder opgaaf van redes, geen aanstelling uit die aansoeke te maak nie.