Eerste toep wat kategese aanvul

Die eerste toep (app) in die NG Kerk wat kategesebyeenkomste met videogrepe, klanksnitte en prent­jies aanvul is sopas deur Bybel-Media be­kend gestel.

“Ons het die Real lewe-app ontwikkel om jongmen­se by te staan op hul geloofsreis met God,” ver­duidelik ds Lenois Stander, wat verantwoordelik is vir digitale plat­­form­ontwikkeling by By­bel-Media.

Volgens Lenois is hulle veral opgewonde oor “geloofsgewoontes” wat weekliks aan gebruikers gestuur sal word. Dit beteken ge­brui­­kers sal elke week ’n boodskap met ’n nu­we uit­daging vir die week ontvang. “Dit ver­ander die dinamika van kate­gese na een waar jong­men­se die geleentheid het om Sondae hul er­­va­ringe met die inoefening van geloofs­ge­woon­tes met ander te deel. Verder hoop ons dat die app sal help om jongmense se deur­lopende deelna­mevlak by hul geloofsontwikkeling te lig.”

Op ’n praktiese vlak behoort die toep katege­sebyeenkomste vir die kategeet sowel as tieners te vergemaklik, sê Lenois. Behalwe vir aanvullende multimedia-stof sal ge­­bruikers ook weeklikse aanhalings, Bybelgedeeltes en tips ontvang.

Die toep is aanvullend tot drie kategeseprodukte by Bybel-Media – Real Lewe #1, Kompas en Padkaart. Ds Wynand van Niekerk van Monumentpark het addisio­nele in­ligting vir die toep ontwikkel.

Dr Nico Simpson, hoof van publikasies by Bybel-Media, sê die Real Lewe-app “laat jongmense toe om die goeie nuus te hoor en sien, te praat en luister, te ervaar en te deel”. Volgens hom dek die toep en produkte Bybelkennis, lewensvrae, teo­lo­gie­se kwessies en kerkjaartemas.

Die toep is vir Apple- en Android-toestelle beskikbaar en gebruikers word gevra om enige terugvoer aan develop@bmedia.co.za te stuur.