LIGHUIS † LIGHTHOUSE JESUS BEDIENING † MINISTRY

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 16 Februarie 2018 om 12:00

Gemeenteprofiel: Tweetalige onafhanklike gemeente in Welkom, Vrystaat.

Ons gemeente bestaan uit 700 lidmate en 200 kinders en jongmense met ’n voltydse jeugwerker.

Leraarsprofiel: Skrifgetroue tweetalige prediking.

Verantwoordelik vir Bybelstudies, Bybelskool, hospitaalbesoek, ouetehuis besoeke, geestelike begeleiding.

Huweliksbevestiging en waarneem van begrafnisse.

Vergoeding: Pakketsamestelling tydens onderhoud.

Kwalifikasies: Minimum van drie jaar erkende teologiese opleiding by geakrediteerde Suid-Afrikaanse instelling.

Gesertifiseerde bewys van opleiding aangeheg aan CV.

Ouderdom: 30 – 50 jaar

Kontak: E-pos: lighuis@mail4all.co.za
Tel: 057 392 1279
Faks: 086 639 5089.