Dit is nie net nog ’n dieet nie

Teen hierdie tyd het die meeste mense al hulle nuwejaarsvoorneme van ’n nuwe dieetplan begin en laat staan.

Dieetplanne kom en gaan en elke jaar maak mense nuwe beloftes van ’n ander manier van eet wat jou maerder, slimmer, meer energiek en sommer oor die algemeen gesonder sal maak. Ons gewone outjies se moeilikheid is dat ons groot en vinnige resultate wil hê met die minste moeite. Dieetplanne vra egter normaalweg ook vir ’n verandering in lewenstyl. ’n Dieet wat regtig werk, is nie ’n quick fix nie.

In die kerk was daar die afgelope dekades allerhande planne om die kerk reg te ruk. Dinge soos strate­giese beplanning, praise and worship, gemeentebou, evangelisasie, kleingroepe en geloofsoffers. Niks hiervan was verkeerd of waardeloos nie. Inteendeel, dit het oor die jare baie gemeentes gehelp om relevant te bly en hulle roeping uit te leef. Die frustrasie vir baie dominees en gemeenteleiers is dat dit egter nie die gemeente se diepgewortelde kultuur kon verander nie.

Die laaste van hierdie planne wat op die toneel verskyn het, is gestuurdheid of missionaliteit. Ek hoor soms dat mense hiervan sê: “Ag wat, dit is net nog ’n dieetplan. Ek het genoeg gehad van hierdie soort giere. Dit werk nie regtig nie.”

Gestuurde kerkwees is nie net nog ’n dieetplan nie. Dit is nie ’n program of ’n projek nie. Die doel daarmee is om die kultuur van die gemeente te skuif, terug na die kultuur wat die vroeë kerk soveel vitaliteit gegee het. Dit is iets wat wêreldwyd bestudeer, bepraat en gedoen word.

Die beweging na missionale kerkwees wil gemeen­tes help ontdek hoe hulle weer God se lewende stem kan hoor. Dit wil gelowiges leer waag om oor grense te gaan en te ontdek hoe God in die gemeenskap teenwoordig is. Dit gaan daaroor om God se spesifieke
ro­e­ping vir die gemeente hier en nou te onderskei. Gemeentes moet ontdek hoe om planne te maak wat hul­le in die regte wêreld kan uitvoer. En dit moet hulle saam met ander gelowiges doen.

In hierdie rubriek gaan ons vanjaar kyk hoe so ’n ver­andering kan plaasvind.

Om as gestuurdes te leef, raak die bestaan van die hele kerk. Dit is nie ’n vinnige dieetplan nie. Dit vat ons terug na die oorspronklike plan met ons.

▶ Dr Lourens Bosman is die nuwe algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.