Neem standpunt in – leef volgens morele waardes

Gerrie Viljoen van Rustenburg skryf:

Ek is bly oor die rubriek “Onthullings” in die Kerkbode van 1 Desember 2017 deur ds Nelis Janse van Rensburg.

Dit is hoog tyd dat die lidmate en leiers van die NG Kerk hulle duidelik uitspreek teen die morele verval in ons land. Is dit die kerk se foute ten opsigte van apartheid en die kleitrappery met selfdegeslagverhoudings wat veroorsaak het dat mense skugter is om openlik ’n standpunt teen morele verval in te neem?

Ek stem saam met genoemde artikel oor die verval op talle terreine, ek meen dat ons in Suid-Afrika die ergste laagtepunt bereik het sedert 1994. Waarmee ek verskil is dat rassisme wel baie wyd voorkom in die kringe waarin ek beweeg. Ook is dit verwerplik dat, veral twee politici, nie toesprake kan hou sonder rassistiese haatspraak nie!

Graag wil ek alle ouers, onderwysers, predikante, jeugwerkers en ander belanghebbendes aanmoedig om almal, veral ons jeug, te motiveer en op te voed om volgens morele grondbeginsels te leef! Ook die Kerkbode, TV- en radioprogramme kan ’n belangrike rol speel in die bevordering van morele waardes.

Elke lidmaat behoort hulleself voor te neem om vol­gens morele waardes te leef. Dis ons roeping en plig!