NG Kerk reageer oor hofsaak

Die moderatuur van die NG Kerk se Algemene Sinode het ’n verklaring uitgereik oor die hofsaak waarin vier lidmate van die kerk namens ’n groep van 11 die hof nader om die Algemene Sinode van 2016 se besluite oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag nietig te laat verklaar.

Dit kom nadat die 11 onlangs bekend gemaak het dat die saak voorlopig ongeopponeerd op die Noord-Gautengse hofrol geplaas is vir 20 April 2018.

“Dit het gebeur nadat die NG Kerk en hulle regspan verskeie ooreengekome sperdatums gemis het om ’n opponerende beëdigde verklaring in te dien teen die lidmate se aansoek dat die 2016-besluit tersyde gestel word,” het dr Frits Gaum, een van die 11, namens die groep gesê.

Die moderatuur se verklaring lui:
Elf lidmate van die NG Kerk het gedurende 2017 ’n regsproses begin om die 2016 Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings nietig te verklaar. Die 11 het met verloop van tyd eedsverklarings afgelê. Die NG Kerk het nou daarop gereageer deur opponerende eedsverklarings te beteken en te liasseer. Daar is nog een eedsverklaring, die van ds Thijs van der Merwe van Windhoek uitstaande, wat binnekort beteken en geliasseer sal word. Na datum daarvan het die applikante 10 hofdae tyd om op die eedsverklarings repliek te lewer.

Die NG Kerk het reeds in Junie 2017 besluit om die aansoek te opponeer. Die kerk se regspan het toe so kennis gegee. In die media is onlangs verwys na ʼn vasgestelde hofdatum vir hierdie saak in April 2018. Dit is egter in ’n hof waar onbestrede aansoeke aangehoor word en is dus nie in hierdie proses toepaslik nie.

Tydens die verloop van hierdie proses het beide partye aan die ander by geleentheid uitstel verleen met betrekking tot sperdatums.

Die applikante het reeds vroeër via hul prokureurs aangedui dat hulle graag die moontlikheid van ʼn arbitrasieproses sal wil benut om die saak te besleg. Die regspanne van die twee partye het ooreengekom om nadat alle eedsverklarings gewissel is, oor die gebruikmaking van die arbitrasieproses al dan nie, te onderhandel. Hierdie gesprekke behoort binne die volgende drie weke voortgesit te word.

Die NG Kerk hoop dat die regsproses spoedige uitsluitsel oor die aansoek sal bied.