Droogte is tyd vir bid en help

In die verlede het woestyn- en swaarkrytye geleent­hede geword vir diepe verootmoediging voor God,ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die Algemene Sinodale en Wes-Kaapse Moderamen.

Volgens hom is die knellende droogte vir alle ge­lo­wiges ’n uitdaging om opnuut bewus te word van ons diepe afhanklikheid van God.

Daarom dat die NG Kerk in Wes-Kaapland saam met ander kerke gevra het dat 14 Februarie ’n dag van ver­ootmoediging en gebed moet wees. Dit is vanjaar die datum van Aswoensdag, die dag waarop Lydenstyd begin.

Ds Nioma Venter, Wes-Kaap se predikant in sino­dale diens vir Diaconia, beaam dit: “God het dikwels in die verlede juis die klimaat gebruik om met sy kinders op ’n geloofsreis te gaan. Vandag is dit nie anders nie.”

Daar word versoek dat kerkklokke op Aswoensdag om 12:00 beier en dat spesiale gebedsbyeenkomste gehou word. Ander streeksinodes van die NG Kerk, VGK Kaapland, die Anglikaanse Kerk, die Presbite­riaanse Kerk en die Evangelical Lutheran Church of Southern Africa (ELCSA) asook die Congregational Kerk het ook besluit om saam te bid.

Nelis het in ’n ope brief gemeentes gevra om met ’n leerbare hart en ’n oop gemoed te bid, maar ook om ’n “helpende hand” na hul naaste uit te steek.

Diaconia is ’n eenheidsbediening van die NG Kerk en VGK wat veral op vroeëkinderontwikkeling fokus, maar ook hulp tydens rampe en droogte bied. Hulle is reeds besig om te kyk waar hulle kan help in vennootskap met ander organisasies.

Volgens Nioma het Diaconia reeds in samewerking met Badisa riglyne vir gemeentes en maatskaplike pro­gramme (tehuise, kinderhuise, dienssentrums) saam­gestel om hulle te help om paraat te wees in die tyd van waterskaarste.

Diaconia het ook hande gevat met Love Thy Neighbour en Oasis, ’n organisasie wat water suiwer en ver­koop, om infrastruktuur in werking te stel sodat waterskenkings van oor Suid-Afrika ontvang kan word. “Ons fokus op die oomblik op meer kwesbare instansies, maar sal gereed wees om selfs wyer te ondersteun indien nodig,” sê Nioma.

Die Groote Kerk het ook in vennootskap met NG gemeente Ysterplaat-Suid en Maitland Gemeenskaps­kerk begin om water in te samel. Hulle wil aan weerlose mense soos mense sonder vervoer, mense met ba­bas en klein kinders en plaaslike skole in die Mait­land- en Ysterplaatgemeenskap water verskaf.

“Die kerkgeboue dien as verspreidingspunt en water sal af­gelewer word deur onderskeie gemeentes en vry­­wil­li­gers. Laerskool Dagbreek in Carletonville ­stuur 30 000 liter water aan ons. Die NG gemeente Pie­tersburg, NG gemeente Worcester-Noord en die Wor­cester-gemeenskap het ook laat weet hulle is besig om water vir ons in te samel,” sê ds Riaan de Villiers, ’n pre­­dikant by die Groote Kerk.

– Soek na “Day Zero – Ons bely” op YouTube vir ’n be­lydenis te midde van die waterkrisis. Die riglyne vir watergebruik tydens waterskaarste is op https://kaapkerk.co.za/droogte-waterkrisis-ons-bely/ beskikbaar.