Ons is God se spieëlbeeld

As kind het ek die wonderlike voorreg gehad om in ’n huis groot te word waar my ouers elke geleentheid gebruik het om vir my en my sibbe te leer van God se skepping, van sy liefde en van sy koninkryk.

As ons in die motor gery het, het ons natuurlik baie gelag, en ook baie ernstige gesprekke gehad oor God, wat Skepper is, wat Vader is, wat die Christus is, wat ons Here is. Daar is van vroeg af vir ons geleer dat ons hier op aarde is om vir God te verheerlik.

Aan die einde van 2017 en die begin van 2018 werk ons aan die fokus van ’n nuwe jaar. Daarom het ek vir myself gevra, wat is ons as Christene se kerndoel op aarde?

In Genesis 1:26 lees ons dat God ons as sy verteenwoordiger en beeld wou skep vir die doel om te heers oor alles wat lewe.

Dan herinner Jesus ons ook in Matteus 6 – wanneer Hy ons leer om te bid – dat ons moet begin met: “Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ge­skied …” Wanneer ons heers, heers ons in God se koninkryk – nie ons eie nie.

Skielik besef ek opnuut dat ek net ’n afgevaardigde van die Here is – ek is die minister van buitelandse sake wat God se beeld verteenwoordig in hierdie wêreld. God is die Koning van ons lewe en ons net die beeld. Die beeld is daar om Hom te verheerlik.

Wanneer ek in die spieël kyk wil ek graag hê dat die beeld wat ek sien die beste van my wys, want dit is wat die wêreld van my sien. Op dieselfde wyse is ons as Christene God se spieëlbeeld in die wêreld.

Wanneer ek in die dorp loop verwonder ek my oor hoe die kerk van verskillende ouderdomme, portuurgroepe, agtergronde, en gawes ’n verskil maak as die beeld van God. Die goeie nuus is dat elke kind van God reeds toegerus is om as sy verteenwoordiger God se beeld te dra en jou doel te leef – om Hom te verheerlik.

Ek leef met ’n hoopvolle opgewondenheid in my hart oor die kerk en ons land, want ek kan sien hoe God sy kerk gebruik – deur klein dinge wat gebeur op grondvlak – om sy koninkryk hier in Suid-Afrika sigbaar te maak.

Proponent Johan Koen is tans ’n jeugwerker in die NG gemeente Nelspruit-Suid.