Soos buffels op pad weiding toe

Die kerk beweeg nie na sy gestuurde roeping soos ’n afdeling soldate nie. Dit lyk eerder soos ’n trop buffels op pad na hulle weiding.

Buffels wat klaarmaak by die drinkgat, marsjeer nie in gelid weiveld toe nie. Hier wei ’n klompie, ander lê en herkou, kalfies drink aan hulle ma, jonges toets mekaar se krag speel-speel. Die trop beweeg maar so geleidelik. Party het al lankal klaar gedrink en is al ’n ent weg, dan staan ander nog by die water.

Enige leier wat ’n gemeente na sy Godgegewe roe­ping moet lei, moet dít goed verstaan. Die kerk beweeg baie meer soos ’n trop buffels as soos afgerigte soldaatjies. Daar is mense wat lank onder die bome staan en praat en dink en herkou, ander is oënskynlik met hulle eie goed besig, terwyl ’n ander groep lankal die roeping verstaan en uitleef.

Leiers moet die trop op koers kry en aan die gang hou.

Daarom is doelgerigte strategiese beplanning en bestuur van ’n gemeente net ’n deel van die leierskapprentjie. Dit is nie onbelangrik nie, maar dit neem nie genoeg in ag dat ons in die kerk altyd met vrywillige medewerkers op pad is nie.

Die innoveerders hou van vernuwing en uitda­gings, hulle loop ver voor die trop uit en gaan toets nuwe weivelde. Diegene wat nuwe dinge gou aanvaar en die vroeë meerderheid van die gemeente vorm, kom redelik gou aan boord. So begin omtrent die helfte van die gemeente saamwerk om die roeping te realiseer.

Dan is daar diegene (omtrent 34%) wat vernuwing later aanvaar. Hulle is nie onwillig of weerstandig nie, dit vat hulle maar net langer. En dan is daar ook die mense (sowat 16%) wat niks van veran­dering hou nie en vernuwing nooit gaan aanvaar nie.

As ons nadink oor hoe om ’n gemeente se gesig na die wêreld te draai, is dit goed om hierdie insig te onthou. Moenie dink mense wat later aan boord kom, is sommer net dwars en moeilik nie. Moet ook nie dink die innoveerders is die norm en dat almal so moet wees nie.

Goeie leiers is geduldig. Hulle weet: ’n Trop buffels beweeg stadiger, maar die trop loop saam. En te midde van al die rondmalery, hou die leiers koers. Goeie leiers weet waarheen God hulle roep.

▶ Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.